Ilmoittautumisoikeus

Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua opiskelija, joka täyttää seuraavat ehdot:

Lukiolainen

Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua lukio-opiskelija, jolla on saavutettuna abistatus.

Tämä tarkoittaa, että opiskelijalla on oltava suoritettuna hyväksytysti (arvosana vähintään 5) toista lukiovuotta vastaavan oppimäärän verran kursseja kaikissa aineissa (yhteensä vähintään 30 kurssia).

Kevään yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen on 2. jaksossa, joten abistatus pitää saavuttaa 1. jaksossa. Syksyn kirjoituksiin ilmoittautuminen on 5. jaksossa, joten abistatus pitää saavuttaa 4. jakson loppuun mennessä.

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuessa suoritettuna pitää olla:

  • 30 kurssia 44/48:sta
  • äidinkieli/suomi toisena kielenä kurssit 1-3
  • B1-ruotsista kurssit 1-3
  • A-kielestä kurssit 1-4
  • pitkästä matematiikasta kurssit 1-7
  • lyhyestä matematiikasta kurssit 1-3
  • reaalin kursseja vähintään 6

Kaksoistutkintoa suorittava opiskelija

Kaksoistutkintoa suorittava opiskelija saa oikeuden ilmoittautua yo-tutkintoon joko suoritettujen lukio-opintojen (eli abistatuksen) perusteella tai ammatillisten opintojen perusteella (suoritettuna 120 osaamispistettä (osp) eli 2/3 osa ammatillisesta tutkinnosta ilmoittautumisvaiheessa). 

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi ilmoittautua yo-tutkintoon aikaisintaan suoritettuaan ammatillisia opintoja vähintään 120 osaamispistettä. Näistä määräyksistä rehtori voi harkintansa mukaan poiketa.

Vähintään 2,5-vuotinen ammatillinen perustutkinto (180 osp) antaa suoraan osallistumis- oikeuden yo-tutkintoon. Ammatillisen tutkinnon perusteella yo-tutkintoon osallistuville suositellaan kuitenkin kaikkien lukion kurssien käymistä kirjoitettavissa aineissa. Kaikki ammattitutkinnot eivät anna suoraan kirjoitusoikeutta, joten ammatillisen tutkinnon laajuus täytyy aina tarkistuttaa opinto-ohjaajalla. Opinto-ohjaaja neuvoo mahdollisten lisäopintojen anomisessa ylioppilastutkintolautakunnalta. Ulkomailla suoritettu ammattitutkinto pitää olla opetushallituksen tunnustama. 

Yo-tutkinnon korottaja ja täydentäjä

Sinulla on YTL:n mukaan osallistumisoikeus yo-kirjoituksiin, jos olet jo tehnyt yo-tutkinnon. Abistatus ei koske sinua. Huomioi Eiran aineopiskelijoiden vaatimukset: Tutkinnon täydentäminen