Ongelmatilanteet ylioppilaskirjoituksissa

Jos jostain syystä et pääse yo-kokeeseen, ilmoita siitä etukäteen sähköpostilla koulun toimistoon tai Matti Salinille, matti.salin@eira.fi, p. 050 348 2595.

Myöhästyminen

Jos myöhästyt kuuntelukokeesta tai kirjallisesta kokeesta, ilmoita myöhästymisestä välittömästi koululle (Matti Salin, p. 050 348 2595). Tule koepaikalle klo 10 mennessä. Tämän jälkeen et pääse enää osallistumaan kokeeseen. Jos myöhästyt kirjallisesta kokeesta, kokeesi päättyy samaan aikaan kuin muillakin.

Sairastuminen ylioppilaskirjoituksissa tai niitä ennen

Mikäli sairastut niin, ettet pysty osallistumaan kokeeseen, ilmoita koululle ja ota yhteys mahdollisimman pian omaopoon mitätöintimahdollisuuden selvittämiseksi. Ylioppilastutkintolautakunnalta voi erityisen painavan syyn takia anoa yo-kokeeseen tehdyn sitovan ilmoittautumisen mitätöintiä. Mitätöimisanomus tehdään yhdessä yo-opintosihteerin kanssa. Tullessasi tekemään koululle mitätöimisanomusta, ota mukaan lääkärintodistus, josta sairaus ja työkyvyttömyysaika ilmenevät. Varaa aika sähköpostilla yo-opintosihteerille mitätöimisanomusta varten. 

Jos sairastut juuri ennen koetilaisuuden alkua ja kuitenkin osallistut kokeeseen sairaana ja haluat että tämä huomioidaan kokeen arvostelussa, toimita koulun toimistoon yo- opintosihteerille mahdollisimman nopeasti kirjoituspäivänä päivätty lääkärintodistus. Lääkäriin on siis mentävä koepäivänä. Lääkärintodistuksesta tulee käydä selkeästi ilmi, mistä sairaudesta on kyse, sairauden vaikeusaste, ajankohta ja työkyvyttömyysaika. Ylioppilas- tutkintolautakunta arvioi kokelaan sairauden tai vamman vaikeusasteen ja harkitsee mahdollista pistehyvitystä.