Hylätyn kokeen uusiminen

Valmis ylioppilas 

Syksystä 2019 alkaen tutkinnon suorittanut kokelas voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. Tämä tarkoittaa, että ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta ylioppilaaksi tulon jälkeen. Muutos koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin he ovat päässeet ylioppilaiksi.

Tutkinnon ollessa kesken

Syksystä 2019 alkaen tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Jos kokelaan aikaraja kokeen uusimiselle ei ole vielä tullut täyteen, hän saa uusia kokeen uuden lain mukaisesti kolme kertaa. Näin ollen esimerkiksi:

  • kokelas, joka saa kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran keväällä 2019, saa uusia kokeen syksyllä 2019, keväällä 2020 ja syksyllä 2020
  • kokelas, joka on saanut kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran syksyllä 2018, saa uusia kokeen keväällä 2019, syksyllä 2019 ja keväällä 2020
  • kokelas, joka on saanut kokeesta hylätyn arvosanan ensimmäisen kerran keväällä 2018, saa uusia kokeen syksyllä 2018, keväällä 2019 ja syksyllä 2019. Kokelaalla on suoritusaikaa vielä jäljellä uuden lain tullessa voimaan. Hän voi uusia hylättyä koetta vielä syksyllä 2019 riippumatta siitä, onko hän jo käyttänyt nolla, yksi vai kaksi uusimiskertaa.