Hyväksytyn kokeen uusiminen

Hyväksytysti suoritetun kokeen saa uusia yhden kerran. Kokeen uusimisella ei ole aikarajaa. Jos olet ennen ylioppilastutkintotodistuksen antamista uusinut jonkin kokeen, todistukseen merkitään parempi arvosana. Myös kokeen, josta lautakunta on antanut arvosanan laudatur, saa halutessaan uusia.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen jälkeen uusitusta, hyväksytystä kokeesta annetaan erillinen todistus.