Tutkinnon täydentäminen

Tutkinnon hyväksytysti suorittanut saa täydentää tutkintoaan kokeilla, joihin hän ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa voi myös täydentää jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Täydentävistä kokeista annetaan erilliset todistukset. Kokeen voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Tutkinnon täydentäjien tulee osallistua rehtorin yleisinfoon. Yleisinfossa ohjeistetaan kuinka yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan.

Muualta kuin Eirasta valmistuneiden ylioppilaiden täydentäminen Eirassa on mahdollista vain ehtojen täyttyessä. Lue tarkemmin täältä.