Uusintakokeeseen ilmoittautuminen

Uusijan kannattaa ilmoittautua omaan vanhaan lukioonsa hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Jos omaa vanhaa lukiota ei enää ole, uusija ilmoittautuu asuinpaikkaansa lähimpänä olevaan lukioon. Muista lukioista voi tiedustella, onko heillä mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä uusijoita vastaan.

Jos kokelaalle on aiemmin myönnetty erityisjärjestelyjä, hänen pitää antaa ilmoittautumisen yhteydessä päätös ja muut tarvittavat tiedot lukiolle.

Uusintaan kannattaa ilmoittautua, jos on valmis sitoutumaan opiskeluun ja kokeeseen valmistautumiseen. Arvosanan nostaminen yhdellä pykälällä edellyttää yleensä merkittävää panosta sekä oppiaineen tavoitteiden mukaisessa osaamisen kehittämisessä että ajattelun taitojen kypsymisessä.

Eiran aikuislukioon otetaan yo-kokeeseen

  • lukion nykyiset omat opiskelijat
  • uusijoita ja täydentäjiä, jotka ovat suorittaneen aikaisemmin ylioppilastutkinnon meillä
  • muut henkilöt toimintaedellytysten salliessa

Ylioppilastutkintoon on suunnitteilla muutoksia. Lisätietoja www.ylioppilastutkinto.fi –sivuilta.