Osallistumisoikeus

Saadakseen osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin kokelaan on ennen ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen osallistumista suoritettava kaikki asianomaisen aineen pakolliset kurssit.

Reaaliaineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, on suoritettava vähintään kaksi lukiokurssia. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia lukiokursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua. Huomaathan kuitenkin, että ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa lukion pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.

Huom! Suomi toisena kielenä –ylioppilaskokeeseen osallistumisoikeus:  Kokelaalla on oikeus osallistua suomi toisena kielenä –ylioppilaskokeeseen, jos kokelaan väestörekisteriin merkitty äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame ja kokelas on opiskellut lukion oppimäärän mukaiset suomi toisena kielenä –oppimäärän pakolliset opinnot tai kokelas käyttää viittomakieltä äidinkielenä tai ensikielenä.

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta painavan syyn vuoksi myöntää oikeuden suomi toisena kielenä –kokeen suorittamiseen muulle kuin edellä tarkoitetulle kokelaalle. Hakemus tehdään kirjallisesti ennen kuin kokelas ilmoittautuu suomi toisena kielenä –ylioppilaskokeeseen. Hakemukseen liitetään myös kahden opettajan arvio vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellisen hallinnan vaikutuksesta opintomenestykseen.

Kevään kirjoituksiin osallistuvan tulee suorittaa kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit viimeistään 3. jakson loppuun mennessä.

Syksyn kirjoituksiin osallistuvalla opiskelijalla kirjoitettavien aineiden pakollisten kurssien tulee olla suoritettuna edellisen kevään 5. jakson loppuun mennessä. Kesäkursseilla ei voi enää suorittaa osallistumisoikeuteen vaadittavia kursseja.

Omaan tahtiin -kursseilla opiskelevia koskevat samat yllämainitut ohjeistukset.

Jos tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytä osallistumisehtoja, rehtori on velvollinen ilmoittamaan asiasta ylioppilastutkintolautakunnalle. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta johon hän ei ole saanut osallistumisoikeutta, poistetaan kokelaan aineyhdistelmästä. Tätä ei katsota kokeen yrityskerraksi.