Osallistumisoikeus

Saadakseen osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin kokelaan on ennen ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen osallistumista suoritettava kaikki asianomaisen aineen pakolliset kurssit.

Reaaliaineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, on suoritettava vähintään kaksi lukiokurssia. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia lukiokursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua. Huomaathan kuitenkin, että ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa lukion pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta.

Kevään kirjoituksiin osallistuvan tulee suorittaa kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit viimeistään 3. jakson loppuun mennessä.

Syksyn kirjoituksiin osallistuvalla opiskelijalla kirjoitettavien aineiden pakollisten kurssien tulee olla suoritettuna edellisen kevään 5. jakson loppuun mennessä. Kesäkursseilla ei voi enää suorittaa osallistumisoikeuteen vaadittavia kursseja.

Omaan tahtiin -kursseilla opiskelevia koskevat samat yllämainitut ohjeistukset.

Jos tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytä osallistumisehtoja, rehtori on velvollinen ilmoittamaan asiasta ylioppilastutkintolautakunnalle. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta johon hän ei ole saanut osallistumisoikeutta, poistetaan kokelaan aineyhdistelmästä. Tätä ei katsota kokeen yrityskerraksi.