S-merkinnät

Opiskelijalla on oikeus saada lukion päättötodistukseen S-merkintä sellaisissa oppiaineissa, joissa hän on suorittanut vain yhden kurssin sekä valinnaisissa kielissä, joissa hän on suorittanut enintään kaksi kurssia. Päättötodistuksen arvosanoilla voi olla merkitystä jatko-opintoihin haettaessa. Keväällä valmistuvan on ilmoitettava S-merkinnästä yo-opintosihteerille viimeistään 4. jakson loppuun mennessä. Syksyllä valmistuvat ilmoittavat asiasta viimeistään 1. jakson loppuun mennessä.