Todistus hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta

Jos olet jo ylioppilas ja uusit kokeita tai täydennät tutkintoasi, saat todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta. Todistuksen saa myös erillisen kokeen suorittaja sekä kokelas, joka on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet, mutta ei saa lukion päättötodistusta tai ammatillista todistusta tai jos on suorittanut vain osan kokeista hyväksytysti sallitussa ajassa. Todistuksen voi noutaa koulun toimistosta kevään/syksyn ylioppilasjuhlien jälkeen.