Kielten kokeet

Ylioppilastutkinnon kielikokeissa mitataan kuullun ja luetun ymmärtämistä, rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä omaa tuottamista. Kokeen tehtävätyypit vaihtelevat kerrasta toiseen. Kokelaan tulee osallistua samalla tutkintokerralla sekä kuuntelukokeeseen että kirjalliseen kokeeseen. Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi ja koko suoritus hylätyksi. Kielten sähköisessä yo-kokeessa ei järjestetä erillistä kuuntelukoetta vaan koe suoritetaan yhdellä kertaa. Kaikissa muissa kielissä on erillinen kuuntelukoe.

Ruotsin kielessä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason, pitkän (A-tason) ja keskipitkän (B1-tason) kokeet.

Englannin, saksan, ranskan, venäjän ja espanjan kielessä järjestetään pitkän (A-tason) ja lyhyen (B3-tason) mukaiset kokeet. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän (B3-taso) koe järjestetään myös latinan, italian ja portugalin kielissä. Latinan kielessä järjestetään kaksi eritasoista koetta, lyhyen ja laajemman oppimäärän koe. Laajempi koe ei kuitenkaan ole A- kielen oppimäärän mukaisesti laadittu koe. Latinan kielen molemman tason mukaiset kokeet järjestetään vieraan kielen lyhyen oppimäärän koepäivänä.

Saat lukio-opinnoistasi riippumatta valita, kumman tasoisen kokeen suoritat. Voit samalla tutkintokerralla osallistua vain yhteen A-tason vieraan kielen kokeeseen. Huom! Ruotsilla on oma kirjoituspäivä.

Lyhyeen oppimäärään perustuvia vieraan kielen kokeita voi suorittaa enintään kaksi yhden tutkintokerran aikana. Kokeet suoritetaan samana päivänä. Koeaika on tällöin kahdeksan tuntia.