Reaaliaineen koe

Reaaliaineissa järjestetään kokeet evankelis-luterilaisessa uskonnossa, ortodoksisessa uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, filosofiassa, psykologiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa, maantieteessä ja terveystiedossa. Reaaliaineet on jaettu kahteen ryhmään (ks. taulukko alla) ja kummallakin ryhmällä on oma koepäivänsä. Kullakin tutkintokerralla on siis kaksi reaaliaineiden koepäivää. Yhtenä koepäivänä voit osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Hajauttamalla tutkinnon voit osallistua useamman kuin kahden reaaliaineen kokeeseen. 
 
Tehtävien määrät ja vastausten enimmäismäärät reaaliaineiden kokeissa:

(*) sähköinen koe syksyllä 2016, (**) sähköinen koe keväällä 2017 

 Yhtenä päivänä: TEHTÄVIEN MÄÄRÄ/VASTAUSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄ Toisena päivänä: TEHTÄVIEN MÄÄRÄ/VASTAUSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄ
ev.lut. uskonto
ortodoksinen uskonto/
elämänkatsomustieto
10/6 psykologia(**) 10/6, 9/5 (**)
yhteiskuntaoppi (**) 10/6, 9/5 (**) filosofia (*) 9/5
maantiede(*) 9/5 historia 10/6
kemia 12/8 fysiikka 13/8
terveystieto 10/6 biologia 12/8

Tehtävät perustuvat kunkin aineen koko oppimäärään eli pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Kokeissa on myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Reaaliaineiden kokeissa annetaan kaksi erityisen vaativaa jokeritehtävää, jotka merkitään tehtävänumeron edessä olevalla +-merkillä. Jokeritehtävät arvostellaan pisteillä 0-9. Muut tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6. Sähköisessä kokeessa tehtävän laajuuden ja kysymysmuodon mukaan tehtävän maksimipistemäärä voi vaihdella välillä 15–30 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 120 pistettä.

Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeessa kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Em. kokeissa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö:

  • MAOL: MAOL-taulukot (Otava)
  • Ranta – Tiilikainen: Lukion taulukot (WSOY).
Kokelaan tulee toimittaa laskimet ja taulukkokirjat tarkastettavaksi koulun Laivurinkadun toimistoon omalla nimellä varustettuna viimeistään koetta edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä. Kokelas on itse vastuussa, että laskin täyttää YTL:n ehdot, koneessa ei ole lisämuistia ja koneen omat muistit on tyhjennetty.