Suomi toisena kielenä (S2) -koe

Äidinkielen kokeen voi korvata suomi toisena kielenä -kokeella, jos kokelaan äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai jos kokelaan äidinkieli on viittomakieli. Kokeessa tutkitaan, miten hyvin kokelas ymmärtää lukemaansa suomenkielistä tekstiä, hallitsee sanastoa, kielen rakenteita ja suomen kielelle tyypillisiä ilmauksia sekä pystyy laatimaan kirjoitelman jostakin kokemuspiiriinsä kuuluvasta, lukion oppimäärän aihepiireissä mainitusta tai ajankohtaisesta aiheesta. Koe suoritetaan äidinkielen esseekokeen kirjoituspäivänä.