Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä (4) koetta, joista äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkinnon pakollista koetta kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: ruotsi, vieras kieli, matematiikka ja yksi reaaliaineen koe. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhden pakollisista kokeista tulee olla vaativampi A-tason koe (A-kieli tai pitkä matematiikka). Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti kaikki neljä pakollista koetta.

Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi ilmoittautumisen jälkeen enää muuttaa. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta: www.ylioppilastutkinto.fi