Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä (4) koetta, joista äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkinnon pakollista koetta kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: ruotsi, vieras kieli, matematiikka ja yksi reaaliaineen koe. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Kaikille pakollinen: Äidinkieli / S2

Näistä valitaan kolme: Ruotsi / Vieras kieli / Matematiikka / Reaaliaine

Matematiikassa, ruotsissa ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaa kanden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita kumman tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhden pakollisista kokeista tulee olla vaativampi A-tason koe (A-kieli tai pitkä matematiikka). Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti kaikki neljä pakollista koetta.

Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi ilmoittautumisen jälkeen enää muuttaa. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Uudistukset kokelaille, jotka aloittavat tutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen

Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe.