Ylioppilastutkinnon suorittaminen kerralla tai hajautetusti

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa tekemällä kaikki tutkintoon kuuluvat aineet samalla tutkintokerralla (syksyllä tai keväällä) tai hajauttamalla. Tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

Jos kokelas suorittaa tutkinnon hajautetusti, hänen tulee tehdä kirjallinen hajautussuunnitelma ilmoittautuessaan ensimmäiseen tutkintoon. Suunnitelmasta tulee ilmetä, mitkä kokeet hän aikoo suorittaa pakollisina ja mitkä ylimääräisinä kullakin tutkintokerralla, sekä kokeiden taso.

Hajautuspäätös on tehtävä harkiten ja siitä kannattaa keskustella hyvissä ajoin opinto-ohjaajan kanssa. Ylioppilaskirjoitusten hajautus suunnitellaan siten, että lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus tulee valmiiksi ennen viimeistä hajautuskertaa. 

Erityisjärjestelyt yo-kokeessa

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksissa, löydät niistä lisätietoa opinto-oppaan osasta Erityisjärjestelyt ylioppilaskokeissa sekä Lukilausunto yo-kirjoituksissa. Erityisten koejärjestelyiden pitää olla käytössä jo lukioaikana. Erityisjärjestelyjä voi kuitenkin hakea myös hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos niiden välttämättömyys havaitaan hajautetun tutkinnon aloittamisen jälkeen. Varaa mahdollisimman pian aika lukion erityisopettajan vastaanotolle myös siinä tapauksessa, jos sinulle on anottu erityisjärjestelyjä jossain toisessa koulussa, eikä asiaasi ole vielä käsitelty.

Vieraskielisyystodistus

Vieraskielisyystodistus on mahdollista saada, jos äidinkielesi ei ole suomi tai olet opiskellut pitkään ulkomailla vieraalla kielellä. Vieraskielisyystodistuksen saatat saada myös, jos olet syntymäkuuro tai jos olet kuuroutunut lapsena. Vieraskielisyystodistuksen perusteella voit saada helpotusta ylioppilaskirjoitusten arvostelussa eli arvosanasi saattaa nousta yhdessä aineessa, jos pistemääräsi on riittävän lähellä ylempää arvosanaa. Vieraskielisyystodistuksessa on arvio kielitaidostasi sekä selvitys siitä, miten vieraskielisyys on vaikuttanut opintoihisi lukioaikana.

Hanki vieraskielisyystodistus viimeistään ollessasi S23-kurssilla. Vieraskielisyystodistusasioita voit hoitaa Laivurinkadun toimistossa keskiviikkoisin klo 11.40-12.30 jakson 2 aikana. Vieraskielisyystodistusasioita hoitaa Sanna-Marja Tuomi.

Vieraskielisyystodistukseen tulee suomi toisena kielenä/äidinkielen –opettajan ja reaaliopettajan arvio kielitaidon vaikutuksesta opintoihisi. Todistuksen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti, mikäli opiskelet äidinkieltä. Sinulla pitää olla meneillään olevassa jaksossa näiden aineiden kursseja, kun pyydät opettajien arvioita. Opettajat eivät voi antaa arvioita kielitaidosta enää kurssin päättymisen jälkeen. Sinulla tulee olla riittävästi opintoja Eiran aikuislukiossa, jotta nämä arviot pystytään tekemään.

Vieraskielisyystodistus tulee olla valmiina ennen kuin jätät ilmoittautumisen ylioppilaskirjoituksiin.