Ylioppilastutkinnon suorittaminen kerralla tai hajautetusti

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa tekemällä kaikki tutkintoon kuuluvat aineet samalla tutkintokerralla (syksyllä tai keväällä) tai hajauttamalla. Tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen.

Jos kokelas suorittaa tutkinnon hajautetusti, hänen tulee tehdä kirjallinen hajautussuunnitelma ilmoittautuessaan ensimmäiseen tutkintoon. Suunnitelmasta tulee ilmetä, mitkä kokeet hän aikoo suorittaa pakollisina ja mitkä ylimääräisinä kullakin tutkintokerralla, sekä kokeiden taso.

Hajautuspäätös on tehtävä harkiten ja siitä kannattaa keskustella hyvissä ajoin opinto-ohjaajan kanssa. Ylioppilaskirjoitusten hajautus suunnitellaan siten, että lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus tulee valmiiksi ennen viimeistä hajautuskertaa.