Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin

Katso aikataulut www.eira.fi/lukuvuosi

Infojen ja opastusten ajankohdat löytyvät Wilman tiedotteista, koulun www-kalenterista ja infotv:stä.

Yleisinfo yo-kokeista

Ylioppilastutkintoon ilmoittautuvien on aina ennen ilmoittautumista osallistuttava ylioppilaskirjoituksiin liittyvään yleisinfoon. Yleisinfo järjestetään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Tutustu myös Ylioppilaslautakunnan sivuihin ja kokelaan tiedotteeseen.

Abistatus

Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua, kun riittävä määrä kursseja on suoritettu eli opiskelijalla on ns. abistatus. Kevään kirjoituksiin aikovilla abistatuksen tulee olla kunnossa 1. jakson lopussa ja syksyn kirjoituksiin aikovilla 4. jakson lopussa. Katso abistatuksen määritelmä tästä.

Ilmoittautuminen

Kirjoituksiin ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella, jonka saa ylioppilaskirjoituksiin liittyvästä yleisinfosta. Lomake palautetaan päivättynä ja allekirjoitettuna henkilökohtaisesti omaopolle. Varaa aika ilmoittautumista varten omaopolle koulun nettisivuilta.

Käynnin jälkeen opiskelijan vastuulla on tarkistaa Wilman tulosteesta ”Ylioppilaskirjoitukset”, että ilmoittautumistiedot ovat oikein kirjattu. 

Yo-tutkintoa hajauttavan on ilmoittauduttava jokaiselle tutkintokerralle erikseen. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja aikataulut saat yleisinfossa.

Valmiit ylioppilaat, jotka korottavat tai täydentävät tutkintoaan, ilmoittautuvat yo-opintosihteerille. Varaa aika koulun nettisivuilta.

Abi-infot

Noin viikkoa ennen ylioppilaskirjoitusten alkua järjestetään abi-infot, jossa annetaan tarkat käytännön ohjeet kirjoituksista. Kaikkien kyseisiin kirjoituksiin osallistuvien läsnäolo on infossa välttämätön. 

Abitti-bootcamp

Abitti-bootcampillä ennen kirjoituksia pääset testaamaan tietokoneesi ja oheislaitteiden toimivuutta sähköisessä kokeessa. Yo-kirjoituksiin osallistuvan kokelaan on huolehdittava laitteiston toimivuudesta ja säännöstenmukaisuudesta sekä osattava omatoimisesti käynnistää kone koeohjelmaan. 

Ilmoittautumisen sitovuus

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessa tehtyjä valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, ei voi jälkikäteen muuttaa. Jos kokeeseen ilmoittautunut ei saavu koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi.

Mikäli kokelas on ilmoittautunut kirjoituksiin, mutta ei voi osallistua kokeeseen erityisen painavan syyn takia, ylioppilastutkintolautakunnalta voi anoa ilmoittautumisen mitätöimistä. Painavaksi syyksi katsotaan esimerkiksi lääkärintodistus, josta käy ilmi, että kokelas ei työkyvyttömyyden takia kykene osallistumaan yo-kokeeseen.Jos sairastuu ennen yo-koetta eikä pysty osallistumaan kokeeseen, on otettava yhteys mahdollisimman pian omaopoon mitätöintimahdollisuuden selvittämiseksi. 

Maksut

Ilmoittautuessaan ylioppilaskirjoituksiin kokelas sitoutuu maksamaan kaikki tutkintoon liittyvät maksut. Maksut koostuvat perusmaksusta ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta. Maksut voivat vaihdella vuosittain. Maksamaton tutkintomaksu on ulosottokelpoinen.

Kevään kirjoituksista laskut lähetetään kotiin tammikuun aikana. Syksyn kirjoituksista laskut lähetetään kesäkuun aikana. 

Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkintomaksut on suoritettu.

Jos rehtori evää kokelaan osallistumisoikeuden suorittamattomien kurssien vuoksi, yo-lasku on kuitenkin maksettava. Kokelas voi anoa ainekohtaisen maksun palauttamista. Hakemus tehdään ylioppilastutkintolautakunnalle kirjallisten kokeiden jälkeen.