Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin

Kevään 2021 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen 26.10.-17.11.2020 (syksyn kirjoituksiin osallistunut viimeistään 27.11.2020) Katso aikataulut www.eira.fi/lukuvuosi

Infojen ja opastusten ajankohdat löytyvät Wilman tiedotteista, koulun www-kalenterista ja infotv:stä.

Yleisinfo yo-kokeista

Ylioppilastutkintoon ilmoittautuvien on aina ennen ilmoittautumista osallistuttava ylioppilaskirjoituksiin liittyvään yleisinfoon. Yleisinfo järjestetään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Tutustu myös Ylioppilaslautakunnan sivuihin ja kokelaan tiedotteeseen.

Abistatus

Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua, kun riittävä määrä kursseja on suoritettu eli opiskelijalla on ns. abistatus. Kevään kirjoituksiin aikovilla abistatuksen tulee olla kunnossa 1. jakson lopussa ja syksyn kirjoituksiin aikovilla 4. jakson lopussa. Katso abistatuksen määritelmä tästä.

Ilmoittautuminen

Kirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilmassa. Lisätietoa ylioppilastutkintosuunnitelman teosta, ilmoittautumisesta sekä ilmoittautumisaikataulusta löydät Wilmasta. Saat tarkat ilmoittautumisohjeet rehtorin yleisinfossa.

Yo-tutkintoa hajauttavan on ilmoittauduttava jokaiselle tutkintokerralle erikseen. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja aikataulut saat yleisinfossa.

Abi-infot

Noin viikkoa ennen ylioppilaskirjoitusten alkua järjestetään abi-infot, jossa annetaan tarkat käytännön ohjeet kirjoituksista. Kaikkien kyseisiin kirjoituksiin osallistuvien läsnäolo on infossa välttämätön. 

Abitti-bootcamp

Abitti-bootcampillä ennen kirjoituksia pääset testaamaan tietokoneesi ja oheislaitteiden toimivuutta sähköisessä kokeessa. Yo-kirjoituksiin osallistuvan kokelaan on huolehdittava laitteiston toimivuudesta ja säännöstenmukaisuudesta sekä osattava omatoimisesti käynnistää kone koeohjelmaan. 

Ilmoittautumisen sitovuus

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuessa tehtyjä valintoja, jotka koskevat aineyhdistelmää, kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä tai kokeen tasoa, ei voi jälkikäteen muuttaa. Jos kokeeseen ilmoittautunut ei saavu koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi.

Mikäli kokelas on ilmoittautunut kirjoituksiin, mutta ei voi osallistua kokeeseen erityisen painavan syyn takia, ylioppilastutkintolautakunnalta voi anoa ilmoittautumisen mitätöimistä. Painavaksi syyksi katsotaan esimerkiksi lääkärintodistus, josta käy ilmi, että kokelas ei työkyvyttömyyden takia kykene osallistumaan yo-kokeeseen.Jos sairastut ennen yo-koetta eikä pysty osallistumaan kokeeseen, toimita yo-sihteeri Eija Karttuselle mahdollisimman nopeasti kirjoituspäivänä päivätty lääkärin tai terveydenhoitajana todistus. 

Maksut

Ilmoittautuessaan ylioppilaskirjoituksiin kokelas sitoutuu maksamaan kaikki tutkintoon liittyvät maksut. Maksut koostuvat perusmaksusta ja koekohtaisista maksuista. Koulu laskuttaa tutkintomaksut kokelailta ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on, että tutkintomaksut on maksettu. Maksamaton, erääntynyt lasku on suoraan ulosottokelpoinen.

Jos rehtori evää kokelaan osallistumisoikeuden suorittamattomien kurssien vuoksi, yo-lasku on kuitenkin maksettava. Kokelas voi anoa ainekohtaisen maksun palauttamista. Hakemus tehdään ylioppilastutkintolautakunnalle kirjallisten kokeiden jälkeen.