Rekisteröityminen

Kurssille rekisteröityminen tapahtuu maksamalla opiskelumaksu150€ koulun toimistossa. Kurssimaksu kattaa kaikki lukuvuonna suoritettavat kurssit. Jos ilmoittaudut viimeiselle eli 5. jaksolle aineopiskelijaksi, opiskelumaksu on 50€. 

 

Registering

You can register at the school office by paying the study fee 150€. The study fee covers all courses completed during the academic year. The tuition fee for the fifth period is 50 euros.