YLIOPPILASTUTKINTO JA VALMISTUMINEN

Abistatus

Ylioppilastutkintoon voi ilmoittautua opiskelija, jolla on saavutettuna abistatus.Tämä tarkoittaa, että opiskelijalla on oltava suoritettuna hyväksytysti (arvosana vähintään 5) toista lukiovuotta vastaavan oppimäärän verran kursseja kaikissa aineissa (yhteensä vähintään 30 kurssia). Kevään yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen on 2. jaksossa, joten abistatus pitää saavuttaa 1. jaksossa. Syksyn kirjoituksiin ilmoittautuminen on 5. jaksossa, joten abistatus pitää saavuttaa 4. jakson loppuun mennessä.

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuessa suoritettuna pitää olla:

  • 30 kurssia 44/48:sta
  • äidinkieli/suomi toisena kielenä kurssit 1-3
  • B1-ruotsista kurssit 1-3
  • A-kielestä kurssit 1-4
  • pitkästä matematiikasta kurssit 1-7
  • lyhyestä matematiikasta kurssit 1-3
  • reaalin kursseja vähintään 6

Kaksoistutkintoa suorittava opiskelija saa oikeuden ilmoittautua yo-tutkintoon joko suoritettujen lukio-opintojen (eli abistatuksen) perusteella tai ammatillisten opintojen perusteella (suoritettuna 120 osaamispistettä (osp) eli 2/3 osa ammatillisesta tutkinnosta ilmoittautumisvaiheessa). 

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi ilmoittautua yo-tutkintoon aikaisintaan suoritettuaan ammatillisia opintoja vähintään 120 osaamispistettä. Näistä määräyksistä rehtori voi harkintansa mukaan poiketa.

Vähintään 2,5-vuotinen ammatillinen perustutkinto (180 osp) antaa suoraan osallistumis- oikeuden yo-tutkintoon. Ammatillisen tutkinnon perusteella yo-tutkintoon osallistuville suositellaan kuitenkin kaikkien lukion kurssien käymistä kirjoitettavissa aineissa. Kaikki ammattitutkinnot eivät anna suoraan kirjoitusoikeutta, joten ammatillisen tutkinnon laajuus täytyy aina tarkistuttaa opinto-ohjaajalla. Opinto-ohjaaja neuvoo mahdollisten lisäopintojen anomisessa ylioppilastutkintolautakunnalta. Ulkomailla suoritettu ammattitutkinto pitää olla opetushallituksen tunnustama.