Yleistä

Arvosanat eivät siirry automaattisesti koulujen välillä. Opiskelija siirtää itse Eirassa tehdyt suoritukset omaan kouluunsa. Hyväksilukujen käytännöt on hyvä varmistaa omasta koulusta, mutta aikuislukion kurssit vastaavat sisällöiltään nuorisolukion kursseja. Kurssinumerointi on sama paitsi kurssien HI02 ja HI03 osalta. Aikuislukion opetussuunnitelman löydät osoitteesta eira.fi/lops.

Vain hyväksytysti suoritetut kurssit (arvosanat 5-10) voi siirtää koulusta toiseen eli hyläytyt (arvosana 4) tai keskeneräiset (O-merkintä) eivät yleensä siirry.

Kurssin loppumisen jälkeen arvosanat tulevat näkyviin Eiran Wilmaan. Tämän jälkeen ne siirtyvät myös Opintopolkuun. Kurssimaksut tarkistetaan ennen arvioinnin toimeenpanemista. Mikäli kurssimaksua ei ole suoritettu, arvosana ei tule näkyviin. Tässä tilanteessa laskun maksamisen jälkeen kannattaa olla vielä erikseen yhteydessä toimistoon.

Kesäkuun etäkurssien arvosanat pyritään saamaan näkyviin KE 23.6. jälkeen ja elokuun verkkokurssien viimeistään 30.8. jälkeen mutta mahdollisesti jo aikaisemmin.

Siirtäminen

  1. Arvosanat siirretään omaan kouluun ensisijaisesti käyttäen Oma opintopolku -palvelua (käyttöohjeet tähän löytyy linkistä eira.fi/opintopolkuohje)
  2. Mikäli tämän palvelun käytössä on ongelmia, voi suoritustodistuksen tilata myös toimistolta sähköpostilla toimisto@eira.fi