Ovet auki lukio-opintoihin

Eiran aikuislukiossa voit suorittaa vuoden mittaisen lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA). Koulutus on tarkoitettu lukio-opintoihin aikoville maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen hakijalla on oltava oleskelulupa.

Miksi LUVAan opiskelemaan?

LUVAssa saat hyvät taidot lukio- ja muita jatko-opintoja varten. Vuoden aikana vahvistetaan lukiossa tärkeitä opiskelutaitoja ja syvennetään osaamista erityisesti lukion keskeisimmissä aineissa kuten suomen kielessä (S2), matematiikassa ja englannissa. LUVAn opettajat ovat lukion aineenopettajia.

LUVAssa:

  • vahvistat suomen kielen taitoa lukio-opiskelua varten
  • voit kokeilla tai suorittaa tavallisia lukiokursseja suomeksi ja englanniksi
  • voit korottaa peruskoulun arvosanojasi
  • koulutuksen jälkeen voit aloittaa opiskelun lukiossa tai kaksikielisessä lukiossa Eiran aikuislukiossa
  • saat opinnoista lisäpisteitä hakiessasi yhteishaussa ammattikouluun
  • opiskelet lukiossa lukion tapaan – aikuisella meiningillä! 

Opiskelu on maksutonta.

  KATSO VIDEO: Eiran aikuislukiossa LUVAlla ja lukiossa voi aloittaa ruotsin kielen opiskelun alkeista (B3-kieli). Katso video opiskelijapolusta Eirassa. Angela valmistui Eiran aikuislukiosta 2017.  

Hae LUVAan

Lukioon valmistavaan koulutukseen voivat hakea maahanmuuttajat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka tarvitsevat lisää kielellisiä valmiuksia lukio-opiskeluun. Hakija ei voi hakea LUVAan, jos on suorittanut toisen asteen tutkinnon Suomessa tai ulkomailla (on korkeakoulukelpoinen). Hakijalla on oltava oleskelulupa Suomessa.

Opiskelijavalinta ja valintaperusteet

Eiran aikuislukion LUVA-koulutukseen hakijan on täytettävä jokin seuraavista kriteereistä:

  1. Hakijan äidinkieli ei ole suomi, mutta hän on suorittanut peruskoulun Suomessa ja tarvitsee suomen kielitaidon vahvistamista ennen lukio-opintoja
  2. Hakija on suorittanut peruskoulun Suomessa muulla kielellä kuin Suomi
  3. Lukion tai ammatillisen koulutuksen Suomessa keskeyttäneet hakijat.
  4. Hakijat, jotka ovat suorittaneet peruskoulun ulkomailla ja ovat sen lisäksi opiskelleet suomen kieltä.

Suomen kielen taitotaso tulee olla vähintään A2.2. Muut kuin ensimmäisen kriteerin täyttävät hakijat joutuvat todistamaan kielitaitonsa erillisellä todistuksella.

Opiskelijat valitaan Eiran aikuislukion LUVA-koulutukseen hakemuksen ja todistusten perusteella. Hakijan on huolehdittava, että hakemus on täytetty huolellisesti suomen kielellä. Jos peruskoulu/peruskoulua vastaavat opinnot on suoritettu ulkomailla, hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, mikä tutkinto on suoritettu ja missä maassa.

Jos peruskoulu on suoritettu muulla kielellä kuin suomi, hakijan tulee selvittää hakemuksessa suomen kielen taitotaso. Suomen kielen taito tulee olla arvioituna eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla A-C tai siihen rinnastettavalla tavalla.

Kaikki hakemukset käsitellään heti hakuajan päätyttyä. Opiskelijavalinnat julkistetaan elokuun alussa.

Opiskelun aloittaminen

LUVA-opiskelijoiksi hyväksytyillä opinnot alkavat orientaatiopäivällä ennen varsinaisen opintojen alkua.

Katso LUVA-infon diaesitys: LUVAINFO 20.5.2020

Lisätietoa: Hugh Fitzpatrick, hugh.fitzpatrick@eira.fi

Vinkki!  Opiskelijan tulee pystyä seuraamaan opetusta suomeksi ja osallistumaan opetukseen suomeksi. Voit valmistautua opintoihin opiskelemalla suomea kesän aikana; katso sopivia kursseja esimerkiksi Helsingin kesäyliopiston suomen kielen kursseilta.