SAT-valmennuskurssit Eiran aikuislukiossa

SAT-kurssit 19.10.-3.12.2020 

Eiran aikuislukion SAT Preparation -kurssit tähtäävät 5.12. järjestettävään SAT-kokeeseen. Valmennuskurssit ovat 19.10.-3.12.2020. 

 • Englanti - maanantaisin klo 17.10-18.35
 • Matematiikka - keskiviikkoisin klo 17.10-18.35

Kurssit sisältävät paljon harjoituksia sekä ohjeistusta testin sisällöstä ja vastaustekniikoista. Opiskelu on englanniksi.

Ilmoittautuminen 

Kurssille ilmoittaudutaan koulun toimistossa; Laivurinkatu 3 tai Iso Roobertinkatu 20-22A. Toimisto on avoinna ma-to 10-15, Iso Roobertinkatu maanantaisin klo 18 asti. Opiskelija rekisteröityy Eiran aikuislukion aineopiskelijaksi. Lue lisää aineopiskelusta

Kurssimaksu

 • 100 euroa/lukuvuosi (aineopiskelu antaa oikeuden opiskella myös muita lukion aineita)
 • 50 euroa/kurssi, jos opiskelija on kirjoilla jossain toisessa oppilaitoksessa

(KUVA)


SAT-testi

SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa. SAT-testiä käytetään opiskelijavalinnan kriteerinä monessa eri oppilaitoksessa ulkomailla ja erityisesti Yhdysvalloissa.

SAT-testissä on kolme osiota: (1) lukeminen (reading), (2) kirjoittaminen ja kieli (writing and language) sekä (3) matematiikka (math). Koe kestää 180 minuuttia; lisäks on mahdollista tehdä 50 minuutin ainekirjoitusosuus.

SAT-testin lisäksi voi suorittaa ainekohtaisen SAT Subject -testin. SAT Subjet -testit ovat yliopistojen opiskelijavalinnoissaan käyttämiä alakohtaisia testejä, jotka mittaavat tietyn aihealueen hallintaa, esimerkiksi kielet, biologia, fysiikka tai historia.

Testiajat ja -paikat

SAT-testien ajankohdat määrittää amerikkalainen SAT testiorganisaatio Collegeboard. Ilmoittautuminen SAT-testiin tapahtuu suoraan organisaation sivuilta www.collegeboard.org

Lisätietoa testeistä löytyy Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitosta (SAM) https://samsuomi.fi, tarkemmin https://samsuomi.fi/sat-ja-sat-subject/ 

Suomessa testit järjestetään joko Perho Liiketalousopistolla (Perhonkatu 11, Helsinki) tai Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella (Otakaari 1F, Espoo)

SAT-testi (suluissa viimeinen ilmoittautumispäivä):

 • 29.8. (31.7.) Aalto yliopisto
 • 26.9.2020 Perho Liiketalousopisto
 • 3.10. (4.9.)
 • 5.12. (5.11.) 
 • 13.3. (12.2.)
 • 8.5. (8.4.) 

SAT Subject -testi:

 • 29.8. (31.7.)
 • 3.10. (4.9.)
 • 7.11.
 • 5.12. (5.11.)
 • 8.5. (8.4.)
 • 5.6.