Alle 18-vuotias peruskoulun suorittanut hakija voidaan ottaa koulutukseen ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä terveydellisestä, kielellisestä tai sosiaalisesta syystä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

  • pidempiaikainen ulkomailla oleskelu tai opiskelu
  • sairaus
  • ammattimainen harrastus
  • samanaikainen opiskelu jossain muussa oppilaitoksessa
  • muut rehtorin hyväksymät syyt

Ennen alaikäisen opiskelijan oppilaaksiottoa täytyy opiskelijan ja hänen huoltajansa tavata opinto-ohjaaja, jonka kanssa keskustellaan oppilaaksioton perusteista ja opiskelusta aikuislukiossa. Ajan tapaamiseen voi varata koulun toimistosta.