Alle 18-vuotias peruskoulun suorittanut hakija voidaan ottaa koulutukseen ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä terveydellisestä tai sosiaalisesta syystä (henkilökohtainen elämäntilanne). 

Ennen alaikäisen opiskelijan oppilaaksiottoa täytyy opiskelijan ja hänen huoltajansa tavata opinto-ohjaaja, jonka kanssa keskustellaan oppilaaksioton perusteista ja opiskelusta aikuislukiossa. Ajan tapaamiseen voi varata koulun toimistosta.