Kurssien oppitunnit ovat joko maanantaisin ja keskiviikkoisin (MA+KE) tai tiistaisin ja torstaisin (TI+TO). Oppitunnit ovat 85 minuutin pituisia. Ensimmäinen oppitunti alkaa 8:30 ja viimeinen oppitunti päättyy 20:10.

Tunneille osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua lähiopetuksessa pääsääntöisesti kaikille lähiopetustunneille. Koska aikuislukiossa kursseja on vähemmän ja tunneilla edetään nopeasti, yksikin poissaolo opetuksesta heikentää mahdollisuuksia oppia kurssin sisältämät asiat.

Opiskelijan osallistumista kurssin opetukseen seurataan oppitunneittain. Jos poissaoloja on yli sallitun rajan,  opiskelijan katsotaan keskeyttäneen kurssin, eikä hänellä ole oikeutta osallistua kurssin loppukokeeseen. Poissaoloja ei voi korvata ylimääräisillä tehtävillä eikä opettaja ole velvollinen lähettämään lähiopiskelumateriaaleja poissaolleelle sähköpostitse. Sairastapausten tai muiden pakottavien esteiden vuoksi opiskelija voi olla poissa oppitunneilta enintään kolme kertaa. Tämän jälkeen poissaolon selvittämistä varten tarvitaan opettajalle lääkärin tai työnantajan todistus tai muu virallinen todistus.

Oppituntien ajat tulee valita niin, että voi osallistua oppituntityöskentelyyn täysipainoisesti. Oppitunnit on varattu häiriöttömään työskentelyyn. Perustellusta syystä opettaja voi antaa luvan tunnilta myöhästymiseen tai kesken poistumiseen, mutta asiasta on sovittava opettajan kanssa etukäteen.

Opettajan antamasta kurssiohjelmasta selviävät kaikki tärkeät päivämäärät ja ajat, joita on noudatettava.

Lukion kursseja voi opiskella myös verkossa. Verkkokursseilla käytetään virtuaalisena oppimisalustana Moodlea. Koulun Moodleen on linkki koulun www-sivuilta www.eira.fi/lukio ja Wilman etusivulla. Moodleen pitää itse luoda tunnus kirjautumista varten ja se edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Säilytä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi seuraavia kirjautumiskertoja varten.

Osallistumisedellytykset

Verkkokurssien suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on

  • hyvät tietotekniset taidot
  • käytössään nettiyhteyksin varustettu tietokone
  • ohjelma, jolla voi tehdä rtf., doc. tai pdf. muotoisia dokumentteja
  • mahdollisuus tulostaa opiskeluaineistoja
  • rohkeutta ja intoa kokeilla uusia asioita. 

Verkkokurssilla opiskeleminen

Verkkokursseille ilmoittaudutaan ennakkoon Wilmassa. Ennakkoilmoittautumisajat ovat samat kuin lähikursseilla. Verkkokurssit löytyvät omasta kurssitarjottimestaan. Mikäli myöhästyt ennakkoilmoittautumisesta, voit kysellä opiskelupaikkaa kurssilta suoraan kurssin opettajalta Wilma-viestillä (lukuvuoden 2019-20 verkkokurssien opettajat).

Jaksoittain järjestettävät verkkokurssit lukuvuonna 2019-20 (pdf)

Verkkokurssin opiskelu tulee aloittaa heti jakson alkaessa. Osalle verkkokursseista pääsee kirjautumaan ilman kurssiavainta, osa verkkokursseista vaatii kurssiavaimen, jonka opettaja lähettää Wilma-viestillä jakson alussa kurssille Wilmassa ennakkoon ilmoittautuneille. Kurssille kirjaudutaan aina opiskelijana (ei vierailijana).

Verkkokursseilla edellytetään, että verkkotyöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti kurssin alusta asti. Verkkoaktiivisuus on yksi kurssiarvosanaan vaikuttava tekijä. Kurssitehtävät on suoritettava jokaisessa jaksossa kurssin opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Kurssin kuluessa opettaja antaa palautetta tehdyistä tehtävistä ja käydyistä keskusteluista. Osaan verkkokursseista liittyy opettajan tuki luokassa ja mahdollisuus vaikuttaa koeaikoihin. Ohjeita ja neuvoja kurssin suorittamiseen voit aina kysyä opettajalta. Teknisissä pulmatilanteissa voit kääntyä koulun atk-tuen puoleen: support@eira.fi 

Verkkokurssin kokeet ja kurssin päättäminen

Verkkokurssien kurssisuoritukseen saattaa kuulua Eiran aikuislukiossa pidettävä loppukoe tai itsenäisesti tehtävä lopputyö. Kaukana asuva opiskelija voi tehdä kokeen lähikoulussaan (ks. ohjeet koulun nettisivuilta www.eira.fi/lukio/kaukana). Kurssikohtaiset ohjeet antaa opettaja.

Mahdollisen kurssikokeen päivämäärä ja aika näkyvät kurssille ilmoittautuessa Wilman kurssitarjottimessa. Kielten kokeissa on kirjallisen kokeen lisäksi useimmiten kuuntelukoe. Lisätietoa kielten kokeista saat kielten kurssien opettajilta. Wilman työjärjestyksestä on ennen kokeen alkua tarkistettava kokeen luokkahuone mahdollisten muutosten varalta.

Kurssin arvosana pävitetään Wilmaan, kun kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät on tehty.

Verkkokurssin keskeyttäminen

Jos verkkokursin joutuu keskeyttämään, siitä on ilmoitettava opettajalle Wilman pikaviestillä. 

Kurssiton opiskelu

Kurssiton opiskelu tarkoittaa, että voit jakson aikana suorittaa mitä tahansa oppiaineen pakollisia kursseja omaan tahtiin. Jakson aikana voit opiskella yhden tai useamman kurssin sisällöt tai jatkaa vaikeamman kurssin opiskelua seuraavalle jaksolle. Opiskelun voi aloittaa itselle sopivasta kurssista missä tahansa vaiheessa jaksoa. Opiskelu tapahtuu jokaisen omassa tahdissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisesti, antaa materiaaleja ja harjoituksia. Kun olet oppinut kurssilla vaadittavat asiat, voit tehdä kokeen ja siirtyä opiskelemaan seuraavaa kurssia. 

Työpajaopiskelu

Pajassa opiskellaan lukion reaaliaineiden kurssien keskeisiä ilmiöitä ryhmissä ja itsenäisesti. Työpaja kokoontuu yhden jakson ajan joka perjantai kello 10-14 Isolla Roobertinkadulla. Muuna aikana ryhmät työskentelevät haluamallaan tavalla. Kurssi sopii erityisesti niille, jotka ovat jo tehneet joitakin reaalin kursseja. Kurssilla tutkittuja ilmiöitä voivat olla esimerkiksi evoluutio, väkivalta, väestö, taide, uskonto, valta, kulttuurien kohtaaminen, tai jokin maa. Ilmiötä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Opettajat ohjaavat työskentelyä työpajoissa ja toimivat itsenäisen opiskelun tukena. Kurssilla ryhmät tekevät jonkin yhdessä sopimansa tuotoksen. 

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opetus tarkoittaa, että puolet opetuksesta on lähiopetusta ja toinen puoli etäopetusta. Lähiopetusta on yhtenä päivänä viikossa eli jaksossa on 5 tai 6 lähiopetuskertaa (ma, ti, ke, to tai perjantai). Muu opetus on etäopetusta (5 tai 6 oppituntia vastaava työmäärä) ja se toteutetaan opettajan päättämällä tavalla. Monimuotokursseilla voidaan käyttää esimerkiksi videomateriaaleja ja reaaliaikaista etäopetusta. Lisäksi kurssilla tehdään laajempi kurssityö. Kurssin arviointi perustuu kurssityön suorittamiseen ja muihin opettajan antamiin tehtäviin.