Jos tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon, olet tutkintotavoitteinen opiskelija. Tutkinto-opiskelu on ilmaista.

Jos aiot opiskella yksittäisiä oppiaineita tai kursseja, olet aineopiskelija. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat sekä lukiotutkinnon täydentäjät ja korottajat. Jos olet valmistunut muusta koulusta kuin Eiran aikuislukiosta ja olet tulossa korottamaan tai täydentämään tutkintoa, sinun on suoritettava lukuvuoden aikana kaksi valtakunnallista kurssia hyväksytysti (5-10) kirjoitettavassa aineessa.  

Opiskelumaksu:

Aineopiskelu on maksullista.

Aineopiskelumaksu on 100 euroa lukuvuodelta, kun opiskelija on kirjoilla vain Eiran aikuislukiossa. Maksu pitää sisällään kaikki lukiossamme tarjolla olevat kurssit.

Muissa kouluissa kirjoilla olevilta opiskelijoilta aineopiskelumaksu on 50€/lähikurssi ja 80€/verkkokurssi. Lue lisää aineopiskelijaksi hakeutumisesta.