Jos tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon, olet tutkintotavoitteinen opiskelija. Tutkinto-opiskelu on ilmaista.

Jos aiot opiskella yksittäisiä oppiaineita tai kursseja, olet aineopiskelija. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat sekä lukiotutkinnon täydentäjät ja korottajat. Aineopiskelumaksu on 100 euroa lukuvuodelta pitäen sisällään kaikki lukiossamme tarjolla olevat kurssit. Muissa kouluissa kirjoilla olevilta opiskelijoilta aineopiskelumaksu on kuitenkin 150 euroa lukuvuodessa. Lue lisää aineopiskelijaksi hakeutumisesta.