Ajankohtaista

Katso kaikki uutiset

Uraohjaajat ja -valmentajat ry: Kuukauden jäsen - Kalle Vihtari Eiran aikuislukiosta

Yleinen26.4.2021

Uraohjaajat ja -valmentajat ry esittelee kuukausittain jäsenistöstään kuukauden jäsenen. Huhtikuun 2021 kuukauden uraohjaajana yhdistys esittelee Kalle Vihtarin Eiran aikuislukiosta! Onnea Kalle!

Uraohjauksella tarkoitetaan palveluja, joilla tuetaan kaikenikäisiä eri elämänvaiheissa olevia henkilöitä tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa ja tekemään niiden pohjalta suunnitelmallisia ja tavoitteellisia koulutuspolkuihinsa ja työuraansa liittyviä päätöksiä. Uraohjausta tarjotaan mm. yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakouluissa, julkisissa työvoimapalveluissa, yrityksissä, työpaikoilla ja kolmannen sektorin toiminnassa. Uraohjaajat ja -valmentajat ry on perustettu vuonna 2013 saattamaan uraohjausta ja -valmennusta tekevät yhteen ja tukea ja kehittää jäsenten ja alan ammatillista osaamista.

Opinto-ohjaaja Kalle Vihtari on viihtynyt Eiran aikuislukiossa aikuisten opiskelijoiden ohjaajana jo useamman vuoden. Mielenkiintoisen ja haastavan työn lisäksi Kalle tekee väitöskirjatutkimusta aikuislukioista valmistuneiden ylioppilaiden uratarinoista ja osallistuu aktiivisesti ammatilliseen yhteistyö- ja kehittämistoimintaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Kuukauden jäsen – Kalle Vihtari
19/04/2021

Nimi: Kalle Vihtari

Paikkakunta: Helsinki

Työtehtävä ja -paikka: Opinto-ohjaaja, Eiran aikuislukio

Kerro pääkohtia työuraltasi.

Opiskelin luokanopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi Jyväskylän yliopistossa. Opinnot ja työtehtävät ovat kuljettaneet minut Ruotsin kautta Suomeen ura- ja opinto-ohjauksen pariin. Jo opintojen aikana olin kiinnostunut erilaisista työelämän ulottuvuuksista koulutuksen ja kehittämisen näkökulmasta. Pro gradu-tutkielmani tein henkilöstön osaamisen kartoittamisesta Kvaerner Masa-Yardsin Turun ja Helsingin telakoilla.

Viime vuosina uraohjaukselliset teemat ovat alkaneet kiinnostaa entistä enemmän. Koen, että sain opinto-ohjaajan koulutuksessa noin 15 vuotta sitten hyvät eväät ohjauskentällä työskentelyyn. Halusin opiskella lisää ja saada näkökulmaa myös aikuisten uraohjaukseen, joten teen parhaillaan väitöskirjatutkimusta Lapin yliopistoon aikuislukiosta valmistuneiden ylioppilaiden uratarinoista. Olen päässyt tutkimukseni myötä tutustumaan ura-käsitteeseen ja urateorioihin.

Mikä on parasta työssäsi?

Aikuislukion opinto-ohjaajan työ on todella monipuolista. Koen, että nykyisessä työssäni voin kehittää uraohjausta ja kehittyä uraohjaajana.

Pidän erittäin paljon eri ikäisten ja erilaisista elämäntilanteista tulevien opiskelijoiden kohtaamisesta. Opin joka päivä työssäni jotain uutta. Minulla on mahdollisuus haastaa itseäni yhä uudelleen ja uudelleen. Isossa työyhteisössä esimiesten, kollegoiden ja koko työyhteisön myönteinen energia on valtava voimavara.

Olen saanut työurani aikana työskennellä ohjauksen parissa Suomessa ja Ruotsissa. Vaikka Pohjoismaat ovat monella tapaa hyvin lähellä toisiaan, opin arvostamaan Ruotsissa suomalaista ohjauksen- ja opettajankoulutusta.

Viime vuosina olen mentoroinut ja ohjannut opinto- ja uraohjauksen opiskelijoita osana omaa työtäni. Keskustelut opinnoissa olevien uraohjaajien kanssa on ollut todella antoisaa. Harjoittelun ohjaaminen vaatii luonnollisesti hiukan ajankäytön suunnittelua, mutta tähän mennessä olen saanut enemmän harjoittelijoiden kanssa käydyistä keskusteluista kuin olen osannut heille antaa. Suosittelen kaikkia opiskelijoita hakeutumaan erilaisiin harjoittelupaikkoihin. Tärkeä on unohtaa erilaiset hallinnolliset sektorit ja raja-aidat. Maailma näyttäytyy meille juuri niin avarana, kun me uskallamme sen nähdä.

Olen saanut olla kahden vuoden ajan toisena Suomen edustajana Pohjoismaisessa aikuisten oppimisen- ja ohjauksen verkostossa (NVL – vägledning). Olen päässyt kuulemaan ja näkemään aikuisten ohjauksen tilaa Pohjoismaissa. Samalla voin peilata sitä, miten asiat Suomessa ovat uraohjauksen osalta. Kokemukseni mukaan suomalaisten ura- ja opinto-ohjauksen asiantuntijuudelle on kysyntää kansainvälisissä yhteyksissä. Meitä halutaan kuulla.

Miten haluat kehittyä ammatillisesti?

Väitöstutkimuksessani olen perehtynyt hiukan toivokeskeiseen ohjaukseen. Tulevaisuudessa haluaisin syventää osaamistani ja viedä omaan arkeeni näitä erilaisia menetelmiä ja työskentelytapoja. Haluan tulla paremmaksi ohjattavien kohtaajaksi. Haluan kehittää suomalaista ohjausta ja itseäni suomalaisena ohjaajana sen globaalissa kontekstissa.

Olen iloinen, että uuden opetussuunnitelman myötä uraohjaus tulee nousemaan entistä merkittävämpään asemaan suomalaisessa koulumaailmassa. Meillä on todella paljon opittavaa koulutusjärjestelmän sisällä erilaisilta toimijoilta. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa työelämäyhteistyö on ollut luontainen osa opintoja. Lukiot, korkeakoulut ja peruskoulut voisivat ottaa rohkeasti oppia ammatillisen koulutuksen yrittäjyyteen ja työelämävalmiuksiin liittyvistä kokonaisuuksista.

Mitä muuta haluat vielä kertoa?

Olen iloinen, että olen saanut olla mukana Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n toiminnassa. Yhdistys on tarjonnut kyllä todellakin vastinetta jäsenmaksulle. Olen saanut yhdistyksen toiminnan kautta ideoita omaan ohjauksen arkeeni, mutta myös vinkkejä tutkimukseeni. Suosittelen vahvasti kaikkia ohjauksen parissa työskenteleviä miettimään, olisiko tarvetta kokeilla ja kuunnella, mitä tällainen yhdistys voisi tarjota juuri sinulle ja mitä kenties sinä voisit tuoda tämän yhdistyksen toimintaan.

toimittanut: Tiina Äijänaho