Ohjeet alkuun

Aineopiskelija opiskelee yksittäisiä opintoja aikuislukiossa. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tutkinto-opiskelijat sekä lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon korottajat ja täydentäjät. 

Aineopiskelumaksu

Aineopiskelumaksu on 100 euroa.

Toisessa toisen asteen oppilaitoksessa kirjoilla oleville opiskelijoille aineopiskelumaksu on

  • LOPS2016: 80€/kurssi lähi- ja etäopetuksessa ja 120€/kurssi verkkokursseilla
  • LOPS2021: opintojaksojen hinta määräytyy opintojakson laajuuden perusteella seuraavasti: 40 euroa/opintopiste lähi- tai etäopetuksessa ja 60 euroa/opintopiste verkkokursseilla

Kesäopinnoista on erilliset maksut.

Ylioppilastutkinnon täydentäjät ja korottajat maksavat aineopiskelumaksun lisäksi ylioppilaskirjoituksiin liittyvät maksut. 

Opintojen aloittaminen

  1. Aineopiskelijaksi ilmoittautuminen  
  2. Sähköiset tunnukset: Wilma ja Moodle 
  3. Aineopiskeluinfoon osallistuminen 
  4. Opintosuunnitelman hahmottaminen Wilman opintosuunnitelma -lomakkeella 
  5. Ilmoittautuminen suunnitelman mukaisille kursseille. 

Jos olet tulossa korottamaan tai täydentämään ylioppilastutkintoa, huomaathan, että aineopiskelijan oikeus täydentää tai korottaa tutkintoa Eirassa on ehdollinen. Opiskelijaksi ilmoittautuessa on toimitettava kaikki todistukset aikaisemmista ylioppilaskirjoituksista koulun toimistoon. Lue lisää  

Aineopiskelijoille ei ole tarjolla henkilökohtaista opinto-ohjausta eivätkä aineopiskelijat ole oikeutettuja opiskelun tukeen. Ohjeita saa kotisivuilta, aineopiskeluinfoista  ja toimistosta. Tarkempia opintojen suorittamiseen liittyviä kysymyksiä voi kysyä suoraan oppiaineiden opettajilta. 

Aineopiskelijat kustantavat itse ruokailunsa. Aineopiskelijoilla ei ole lainaoikeutta koulun kirjastoon.

Kurssikirjalista