Korottaminen ja täydentäminen Eiran aikuislukiossa 

Hyväksyttyjä ylioppilaskokeita saa uusia rajoituksetta. Saat täydentää yo-tutkintoasi kokeilla, joihin et ole aikaisemmin osallistunut tai jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta. 

Ensisijainen paikka korottaa ja/tai täydentää yo-tutkintoa on lukio, josta olet valmistunut. 

Eiran aikuislukiossa voit korottaa ja/tai täydentää yo-tutkintoa seuraavissa tapauksissa

 1. Olet valmistunut ylioppilaaksi Eiran aikuislukiosta
 2. Lukio, josta olet valmistunut, on (kaikkien ehtojen on täytyttävä)
  • lakkautettu ja
  • samalla koulutuksenjärjestäjällä ei ole toista lukiota ja
  • Eiran aikuislukio on asuinpaikkasi lähin lukio.
 3. Muussa tapauksessa
  • jos teet vähintään kaksi (2) opintojaksoa per kirjoitettava aine Eiran aikuislukion aineopiskelijana
   • opinnot ovat valtakunnallisia opintoja (huom! abikurssit eivät ole valtakunnallisia opintoja)
   • opinnot on suoritettu hyväksytysti
   • opinnot on suoritettu kuluvan lukuvuoden aikana ja
   • olet tehnyt opinnot ennen yo-ilmoittautumista.

Aineopiskelijoiden kirjoitusoikeus katsotaan erikseen jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä ja koulu pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. 

Erityisjärjestelyt 

Aineopiskelijan tulee toimittaa Eiran aikuislukioon kaikki ylioppilastutkintolautakunnan myöntämät hyväksytyt erityispäätökset, ennen kuin päätös osallistumisoikeuden myöntämisestä ylioppilaskirjoituksiin voidaan tehdä. Ylioppilaskokeitaan kouluumme uusimaan tai täydentämään tuleville aineopiskelijoille ei voida järjestää Eirassa lukitestejä eikä hakea erityisjärjestelyjä yo-tutkinnon kokeita varten.  

Aineopiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelun tukeen opintojensa aikana, mutta valmiiksi myönnetyt erityisjärjestelyt otetaan huomioon kirjoituksissa, jos ne vain on mahdollista toteuttaa Eiran aikuislukiossa. Mikäli Eirassa ei ole mahdollista toteuttaa vanhassa koulussa myönnettyjä erityisjärjestelyitä, eikä niistä ole yhteisellä sopimuksella mahdollisuutta poiketa, opiskelijalla on edelleen oikeus osallistua kirjoituksiin vanhassa koulussaan. 

Ylioppilaslautakunnan YTL:n tarkemmat ohjeet: www.ylioppilastutkinto.fi