Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Opiskelun pitää perustua valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laadittuihin opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelmassa kuvataan mm. oppiaineen ja kurssien tavoitteet, keskeiset sisällöt, pakolliset kurssit, työskentelymenetelmät sekä oppimisen arviointi. Opetussuunnitelmalla varmistetaan opetuksen sisällön yhteneväisyys oppilaitoksesta riippumatta. 

Uusi opetussuunnitelma (LOPS2021)

Lukioissa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma (OPS) 1.8.2021 alkaen. Syksyllä 2021 lukio-opinnot aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Lukion uutta opetussuunnitelmaa kutsutaan nimellä LOPS2021. Jokainen uusi opiskelija aloitta opiskelun uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

LOPS2021:ssä uutta ovat opintojen laaja-alaisuus ja opintojaksoittainen opiskelu. Yksi opintojakso koostuu yhdestä tai useammasta moduulista. Opintojakso voi koostua eri aineiden moduuleista. Moduulit näet Wilmasta kohdasta Opinnot.

Moduuleita voi olla tarjolla useissa eri opintojaksoissa. Opintojaksojen nimestä näet opintojakson sisältämät moduulit. Opintojakso- ja kurssitarjottimesta näet lukuvuosittain tarjottavat opintojaksot sekä opintojaksojen nimet, joiden perusteella näet missä opintojaksossa moduulit tarjotaan. Opintojaksot on aina opiskeltava kokonaisuutena.
 
LOPS 2021:n mukaan opiskelevilla opiskelijoilla on mahdollisuus korkeakoulukurssien kokeiluun, kansainvälisyyden opintojaksoon ja opiskeluun työelämä - ja yrittäjyyslinjalla. Tutustu: Opinnot Eirassa/Teemaopinnot

LOPS2021:n mukaan opiskeleva opiskelija ei voi opiskella LOPS2016 mukaisia kursseja, vaan kaikki opinnot tulee suorittaa opintojaksoina. Huomaathan, että osassa aineissa kaikki uuden OPS:n opinnot eivät ole heti tarjolla. 

LOPS 2021 on luettavissa täältä: Lukion opetussunnitelma 2021

Vanha opetussuunnitelma (LOPS2016)

Ennen 1.8.2021 aloittaneet opiskelijat opiskelevat vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaisesti. LOPS2016 mukaiset kurssit tunnistat w-etuliitteestä.  
 
Lukuvuosien 2021-22 ja 2022-23 aikana on opiskelijoille tarjolla lähiopetuksessa sekä kursseja että uuden OPS:n mukaisia opintojaksoja. LOPS2016:n mukainen lähiopetus poistuu, kun kyseistä kurssia aletaan tarjoamaan opintojaksona uuden OPS:n mukaisesti.

LOPS2016:in mukaan opiskeleva opiskelija voi suorittaa joko kursseja tai uuden OPS:n mukaisia opintojaksoja. Uuden OPS:in mukaiset opinnot luetaan hyväksi vastaavan kurssin kohdalle vastaavuustaulukon mukaan. Vastaavuustaulukko löytyy kurssi- ja opintojaksotarjottimen lopusta. Wilmasta kohdasta Opinnot näet oppimäärään kuuluvat ja sinulta puuttuvat kurssit.  

LOPS2016:n kurssit ovat tarjolla verkko-opintoina vuoteen 2024 asti.  

LOPS2016 on luettavissa täältä: Lukion opetussuunnitelma 2016 

Vaihtaminen vanhasta uuteen OPS:iin 

Opiskelija siirretään uuteen OPS:iin automaattisesti, jos hän on suorittanut syksyyn 2021 mennessä alle 10 lukiokurssia. Opiskelijan kannattaa vaihtaa uuteen OPS:iin myös tilanteissa, joissa opintoja on yli 10, mutta jonkin aineen kaikki opinnot puuttuvat tai jos on tiedossa, että opinnot tulevat mahdollisesti venymään, sillä myöhemmin vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja ei välttämättä enää järjestetä.

Opiskelija voi hakea vaihtoa vanhasta OPS:sta uuteen OPS:iin Wilman lomakkeella. Tällöin opinnot siirretään uuteen opetussuunnitelmaan vastaavuustaulukon perusteella. Vastaavuustaulukon löydät kurssitarjottimen lopusta. 

Opintojakso- ja kurssitarjotin 

Opintojakso- ja kurssitarjottimesta näet Eiran aikuislukion tarjoamat opinnot lukuvuosittain. Opintojakso- ja kurssitarjottimessa on uuden OPS:n mukaiset opintojaksot sekä vanhan OPS:n mukaiset kurssit. Huomaa, että uuden OPS:n mukainen opintojakso voi kestää yhden jakson ajan tai kauemmin. Käytä opintojakso- ja kurssitarjotinta apunasi, kun hahmottelet opintosuunnitelmaasi. (Katso ohjeet tästä

Ilmoittautuminen kursseille ja opintojaksoille 

Opiskelija ilmoittautuu itse suunnittelemilleen kursseille ja opintojaksoille Wilmassa jaksoittain ilmoittautumisaikana. Merkitse ilmoittautumisaikojen päivämäärät itsellesi kalenteriin tai laita niistä itsellesi muistutus. Näet ilmoittautumisajat opintojakso- ja kurssitarjottimesta.  

Aikuislukion tuntijako

Eiran aikuislukion lukio-opintojen tuntijakoon voi tutustua koulun kotisivuilla opintojakso- ja kurssitarjottimesta sekä LOPS2021-asiakirjasta.  

Omien opintojen seuraaminen Wilmassa 

Vanha OPS (Sway)