Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Opiskelun pitää perustua valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laadittuihin opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelmassa kuvataan mm. oppiaineen ja kurssien tavoitteet, keskeiset sisällöt, pakolliset kurssit, työskentelymenetelmät sekä oppimisen arviointi. Opetussuunnitelmalla varmistetaan opetuksen sisällön yhteneväisyys oppilaitoksesta riippumatta. 

Tuntijaosta näet Eiran aikuislukiossa tarjolla olevat opinnot sekä niiden laajuuden ja pakollisuuden / valinnaisuuden oppiaineittain.

Uusi opetussuunnitelma (LOPS2021)

Lukioissa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma (OPS) 1.8.2021 alkaen. Syksystä 2022 alkaen kaikki Eiran uudet opiskelijat (myös muualla lukion aikaisemmin aloittaneet) opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Lukion uutta opetussuunnitelmaa kutsutaan nimellä LOPS2021.

LOPS2021:ssä uutta ovat opintojen laaja-alaisuus ja opintojaksoittainen opiskelu. Yksi opintojakso koostuu yhdestä tai useammasta moduulista. Opintojakso voi koostua eri aineiden moduuleista. Moduulit näet Wilmasta kohdasta Opinnot.

Moduuleita voi olla tarjolla useissa eri opintojaksoissa. Opintojaksojen nimestä näet opintojakson sisältämät moduulit. Opintojakso- ja kurssitarjottimesta (löydät tämän aina sivun eira.fi/lukio pikalinkeistä) näet lukuvuosittain tarjottavat opintojaksot, joiden nimestä näkee mitä moduuleita opintojaksossa opiskellaan. Esimerkiksi opintojakso ENA01+02 sisältää moduulit ENA01 ja ENA02. Opintojaksot on aina opiskeltava kokonaisuutena.
 
LOPS 2021:n mukaan opiskelevilla opiskelijoilla on mahdollisuus korkeakoulukurssien kokeiluun, kansainvälisyyden opintojaksoon ja opiskeluun työelämä - ja yrittäjyyslinjalla. Tutustu: Opinnot Eirassa/Teemaopinnot

LOPS2021:n mukaan opiskeleva opiskelija ei voi opiskella LOPS2016 mukaisia kursseja, vaan kaikki opinnot tulee suorittaa opintojaksoina. Syksystä 2022 alkaen kaikki uuden opsin opinnot ovat tarjolla lähi- ja verkko-opetuksessa.

LOPS 2021 on luettavissa täältä: Lukion opetussunnitelma 2021

Opetussuunnitelmaa täydentävät asiakirjat

Vanha opetussuunnitelma (LOPS2016)

Ennen 1.8.2021 Eiran aikuislukiossa opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä toisesta lukiosta Eiraan lukuvuoden 2021-22 aikana vanhalla opsilla siirtyneet opiskelijat opiskelevat vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaisesti, mikäli he eivät ole vaihtaneet uuteen opsiin. Mikäli opinnot eivät ole edennyt normaalissa keskimääräisessä tahdissa, opsin vaihtoa suositellaan kaikille.

LOPS2016:in mukaan opintoja jatkavat opiskelijat voivat suorittaa joko kursseja tai uuden OPS:n mukaisia opintojaksoja. Uuden OPS:in mukaiset opinnot luetaan hyväksi vastaavan kurssin kohdalle vastaavuustaulukon mukaan. Vastaavuustaulukko löytyy kurssi- ja opintojaksotarjottimen lopusta. Wilmasta kohdasta Opinnot näet oppimäärään kuuluvat ja sinulta puuttuvat kurssit.  

Lukuvuodesta 2022-23 alkaen kaikki lähiopetus järjestetään uuden opsin opintojaksoina ja puuttuvien kurssien opiskelu onnistuu ainoastaan vastaavuuksien mukaisesti. LOPS2016 kursseja tarjotaan edelleen verkossa niin kauan kuin vanhan opsin opiskelijoita on koulussa kirjoilla. 

LOPS2016 mukaiset kurssit tunnistat w-etuliitteestä: ilman sitä kyse on opintojaksosta joiden numerointi eroaa kursseista ja siten vastaavuus on aina tarkistettava ennen opintojen aloitusta vastaavuustaulukosta.

LOPS2016 on luettavissa täältä: Lukion opetussuunnitelma 2016 

Vaihtaminen vanhasta uuteen OPS:iin 

Syksystä 2022 alkaen kaikille Eiran vanhoille opiskelijoille, jotka edelleen noudattavat vanhaa opsia ja, jotka ovat tehneet lukio-opintoja alle normaalin tahdin (opinnot eivät ole edenneet abivuoden tasolle asti eli noin 35 kurssiin), suositellaan vahvasti uuteen opsiin vaihtamista.

Syksystä 2022 alkaen kaikki Eiran uudet opiskelijat eli myös muualla aloitettua lukiota Eirassa jatkavat opiskelijat kirjataan uuden opsin opiskelijoiksi. Asiasta on mahdollista poiketa ainoastaan perustellusta syystä (esimerkiksi tutkinto melkein valmis). Opsin siirrosta ei pääsääntöisesti seuraa opiskelijalle merkittävää haittaa, jos opinnot ovat edenneet normaalisti.

Myös ne Eiraan palaavat Eiran vanhat opiskelijat, joiden opinnot on ollut keskeytyneenä, siirretään uuten opsiin.

Nykyinen opiskelija voi hakea vaihtoa vanhasta OPS:sta uuteen OPS:iin Wilman lomakkeella. Tällöin opinnot siirretään uuteen opetussuunnitelmaan vastaavuustaulukon perusteella. Vastaavuustaulukon löydät kurssitarjottimen lopusta. 

Opintojakso- ja kurssitarjotin 

Opintojakso- ja kurssitarjottimesta näet Eiran aikuislukion tarjoamat opinnot lukuvuosittain. Opintojakso- ja kurssitarjottimessa on uuden OPS:n mukaiset opintojaksot sekä vanhan OPS:n mukaiset kurssit. Huomaa, että uuden OPS:n mukainen opintojakso voi kestää yhden jakson ajan tai kauemmin. Tämän tarjottimen löydät aina helpoiten lukion kotisivujen eira.fi/lukio pikalinkeistä. Käytä opintojakso- ja kurssitarjotinta apunasi, kun hahmottelet opintosuunnitelmaasi. (Katso ohjeet tästä

Ilmoittautuminen kursseille ja opintojaksoille 

Opiskelija ilmoittautuu itse suunnittelemilleen kursseille ja opintojaksoille Wilmassa jaksoittain ilmoittautumisaikana. Merkitse ilmoittautumisaikojen päivämäärät itsellesi kalenteriin tai laita niistä itsellesi muistutus. Näet ilmoittautumisajat opintojakso- ja kurssitarjottimesta sekä lukuvuosikalenterista, joihin on linkit lukion kotisivuilla eira.fi/lukio.  

Aikuislukion tuntijako

Eiran aikuislukion lukio-opintojen tuntijaot löydät myös opintojakso- ja kurssitarjottimesta sekä opetussuunnitelmista.

Omien opintojen seuraaminen Wilmassa 

Vanha OPS (Sway)