Opiskeluaika lukiossa 

Lukiossa voi olla tutkinto-opiskelijana 4 vuotta. Opiskeluoikeus Eirassa alkaa kouluun ilmoittautumisen jälkeen ensimmäisenä koulupäivänä (opintojen aloituspäivä). Opiskeluoikeus jatkuu automaattisesti seuraavana lukuvuotena, mikäli 4 vuoden enimmäisaika ei ole täyttynyt.  Enimmäisaikaan lasketaan mukaan myös aiemmat, toisessa oppilaitoksessa suoritetut päätoimiset lukio-opinnot. Oman opiskeluoikeuden päättymisen voi tarkistaa Wilman lomakkeelta Henkilötiedot ja kirjoilla olo. Tutkintotavoitteisena opiskelijana voi olla vain yhdessä oppilaitoksessa kerrallaan.  

Opiskelijalla on oikeus keskeyttää väliaikaisesti opintonsa armeijan, siviilipalveluksen, sairausloman, perhevapaan tai muun perustellun syyn takia.  

Lisätietoa kohdassa Opintojen päättäminen/Keskeytän tai eroan  

Lisäaika lukion suorittamiseen 

Jos 4 vuoden opiskeluaika täyttyy, rehtori voi myöntää opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn perusteella lisäaikaa lukion oppimäärän suorittamiseen. Lisäaika voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan. Lisäaikahakemus tehdään Wilman lomakkeella Hakemus – opintojen keskeyttäminen tai eroaminen koulusta. Hakijalla tulee samalla olla tehtynä suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. 

Opiskelijat, joiden opiskeluaika päättyy kesäkuussa, voivat tehdä lisäaikahakemuksen ajalla 1.3.-10.4.2022.  

Opiskelijat, joiden opiskeluaika päättyy joulukuussa, voivat tehdä lisäaikahakemuksen ajalla (päivitetään myöhemmin). 

Mikäli lisäaikaa ei myönnetä, tai opiskelija ei halua hakea lisäaikaa, opiskelijalla on mahdollisuus opiskella lukion oppimäärä loppuun ja tehdä ylioppilastutkinto aineopiskelijana, jolloin opiskelusta maksetaan lukuvuosittainen aineopiskelumaksu.