Opiskelija lasketaan kaukana asuvaksi, jos matka kouluun kestää yhteen suuntaan yli 3 tuntia. Tutkintotavoitteisille kaukana asuville opiskelijoille voidaan myöntää ns "etä-status", jonka turvin opiskelijalla on oikeus tehdä niiden verkko-opintojaksojen, joissa on lähikoe koululla, kokeet etänä. Tällä sivulla on koottuna tietoa kaukana asuvien opiskelijoiden opiskelusta sekä etä-statuksen hakemisesta.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan sähköisesti koulun kotisivuilla eikä koululla vierailu ole välttämätöntä.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus onnistuu etänä.

Opiskelu

Kaukana asuva opiskelija opiskelee verkko-opintojaksoilla. Verkko-opintojaksot tehdään kokonaan verkossa paitsi tietyissä aineissa voi olla loppukoe koululla. Näitä aineita on ENA, RUOTSI ja LYHYT MATEMATIIKKA. Hakemalla toimistolta tai opolta etästatuksen, saat mahdollisuuden suorittaa myös nämä aineet kokonaan etänä. Tämä voi tarkoittaa joko vaihtoehtoista näyttöä kokeen sijasta, ylimääräisiä tehtäviä tai etäkokeen tekemistä videoyhteydellä. Opettaja informoi asiasta tarkemmin.

Materiaalit ja laitteet

Tietokone sekä nettiyhteys ovat välttämättömiä opiskelun kannalta. Joillakin verkko-opintojaksoilla on hankittava myös oppikirja, jonka saa nykyisin aina ostettua myös sähköisenä.

Maksuttoman toisen asteen piiriin kuuluvien opiskelijoiden opiskeluvälineet kuten tietokone sekä fyysiset oppikirjat tulee hakea koululta.

 

 

Abitti-järjestelmä ja ylioppilaskokeet

Ylioppilaskokeissa käytettävää Abitti-järjestelmää ei voi harjoitella (helposti) kuin koulun tiloissa. Opiskelijan edun mukaista on käydä harjoittelemassa tätä koululla ainakin kerran enenn ylioppilaskirjoituksia. Ylioppilaskokeet pitää suorittaa paikan päällä Eiran aikuislukiossa.