Tutkintotavoitteinen opiskelu 

Opiskelu on maksutonta niille opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan toisen asteen opiskeluun (pääosin 2005 tai sen jälkeen syntyneet opiskelijat). Maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun asti, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Muut opiskelijat vastaavat omista opiskelukustannuksistaan kuten oppimateriaaleista. Kaikki tutkinto-opiskelijat voivat käyttää Eiran kirjalainaamon palveluita.

Tutkinto-opiskelijan ei tarvitse maksaa opiskelumaksuja paitsi, jos opiskelija ei saa lukion oppimäärää valmiiksi sen tekemiseen varatussa ajassa 4 vuotta (ja mahdollisen lisäaika). Tässä tilanteessa hän voi hän jatkaa lukion oppimäärän suorittamista aineopiskelijana, jolloin hänen tulee maksaa aineopiskelumaksu 100 euroa lukuvuodessa.

Huom: ainoastaan oppivelvolliset opiskelijat ovat oikeutettuja aikuislukiossa maksuttomaan kouluruokaan.

Aineopiskelu

Aineopiskelumaksu on 100 euroa lukuvuodessa, jos et opiskele toisessa lukiossa tai ammattikoulussa samanaikaisesti.

HUOM! Jos opiskelija on kirjoilla jossain muussa oppilaitoksessa, ilmoittautumismaksu on

  • LOPS2016 kursseilla 80 € / kurssi lähiopetuksessa ja 120 € / kurssi verkko-opetuksessa
  • LOPS2021 opintojaksoilla 40 € / opintopiste lähiopetuksessa ja 60 € / opintopiste verkko-opetuksessa

Maksu kattaa ilmoittautumisen. Maksua ei palauteta, jos kurssia / opintojaksoa ei saa suoritettua.

Maksa aineopiskelumaksu kun ilmoittaudut opiskelijaksi

Voit maksaa 

  • koulun tilille, saat laskun ja ohjeet sähköpostilla toimistosta ilmoittautumisen jälkeen
  • pankkikortilla/luottokortilla koulun toimistossa
  • verkkomaksuna (toisessa lukiossa tai ammattioppilaitoksessa opiskelevat).