Eirassa voit opiskella lähikursseilla, verkossa tai omaan tahtiin

Eirassa voit opiskella joko lähiopetuksessa, verkossa tai näitä kahta muotoa yhdistellen omaan tahtiin -opetuksessa.

Eirassa voit suorittaa koko lukion verkossa 

Verkko-opiskelu antaa mahdollisuuden joustavaan opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. Opinnot toteutetaan Moodle-opetusalustalla.

Eiran aikuislukiossa verkko-opintoina voi suorittaa joka jakso lähes kaikki aikuislukion oppimäärän mukaiset vanhan OPS:n kurssit sekä porrastetusti jatkossa myös uuden OPS:n opintojaksot. Verkko-opiskelua varten ilmoittaudutaan ensin Eiran aikuislukioon normaalisti tutkinto- tai aineopiskelijaksi. Verkkokursseille tai -opintojaksoille ilmoittaudutaan tämän jälkeen Wilmassa. Opiskelu aloitetaan opettajan ohjeistuksella.

Osalla verkkokursseista järjestetään lähikoe koululla, mutta kaukana asuvat voivat suorittaa kokeita myös koulun tilojen ulkopuolella. Verkkokurssit ja -opintojaksot on listattu lukion tarjottimeen, jonka löydät lukion kotisivujen eira.fi/lukio pikalinkeistä.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään Eiran aikuislukion tutkinto-opiskelijoille Helsingissä

Eiran aikuislukiossa ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat Eiran aikuislukion tutkinto-opiskelijat. Kaukana asuvat opiskelijat voivat tiedustella kirjoituspaikkaa kotiseutunsa lukioista ilmoittautumisen päätyttyä.

Eiran aikuislukiosta valmistuneet voivat korottaa ja/tai täydentää yo-tutkintoa Eiran aikuislukiossa. Jos et ole valmistunut Eiran aikuislukiosta, sinun on kirjoituksiin osallistumiseksi täytettävä tietyt ehdot.