Lukion opiskelumaksut

Tutkintotavoitteisena opiskelijana opiskelu on maksutonta. Opiskelu muuttuu maksulliseksi (aineopiskeluksi), jos opiskelija ei saa lukion oppimäärää valmiiksi sen tekemiseen varatussa ajassa (4 vuotta + mahdollinen lisäaika). Tässä tilanteessa hän voi jatkaa lukion oppimäärän suorittamista aineopiskelijana, jolloin hänen tulee maksaa lukuvuoden aineopiskelumaksu. 

Opiskelu on maksutonta myös niille opiskelijoille, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan toisen asteen opiskeluun (pääosin 2005 tai sen jälkeen syntyneet opiskelijat). Maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun asti, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijat vastaavat omista opiskelukustannuksistaan kuten oppimateriaaleista. Kaikki tutkinto-opiskelijat voivat käyttää Eiran kirjalainaamon palveluita.

Huom: oppivelvolliset opiskelijat ovat oikeutettuja aikuislukiossa maksuttomaan kouluruokaan sekä oppimateriaaleihin.

Aineopiskelumaksu

Aineopiskelumaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkimaksuna.

  • Aineopiskelumaksu on 100 euroa lukuvuodessa, jos et opiskele toisessa lukiossa tai ammattikoulussa samanaikaisesti
  • Muussa toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevan aineopiskelumaksu on 40 euroa/opintopiste (lähiopetus) tai 60 euroa/opintopiste (verkko-opetus).

Maksu on ilmoittautumismaksu, jota ei palauteta, vaikka opintojaksoa ei saisi suoritetttua.

Ylioppilastutkinnon täydentäjät ja korottajat maksavat aineopiskelumaksun lisäksi ylioppilaskirjoituksiin liittyvät maksut.

Huom.: Jos et voi käyttää verkkopankkimaksua, ota yhteyttä koulun toimistoon [email protected], 09 45 42 270.