Lukion päättötodistuksen korottaminen ja täydentäminen

Eiran aikuislukiossa on mahdollisuus korottaa yhtä tai useampaa lukion päättötodistuksen arvosanaa tai täydentää lukion oppimäärää. Myös päättötodistuksessa olevan S-merkinnän voi korottaa. Liikunnan ja musiikin numeroiden korotus ei ole mahdollista Eiran aikuislukiossa. Täydennys- tai korotustodistusta voi tarvita esimerkiksi ulkomaalaisiin korkeakouluihin hakiessa. Tarkasta kuitenkin tarkasti oppilaitoskohtaisesti hakuvaatimukset ja hyväksytäänkö haluamaasi oppilaitokseen korotustodistus alkuperäisen todistuksen lisäksi (esim. Pohjoismaat). 
 
Lukion päättötodistuksen arvosanoja korotetaan korotusohjelman mukaisesti. Korotusohjelma pyydetään toimistosta tai aineopiskeluinfosta. Aineopiskeluinfoajat
 
Oma korotussuunnitelma laaditaan korotusohjelman pohjalta. Korotussuunnitelma tarkastutetaan oman sukunimen mukaisella opinto-ohjaajalla ennen opintojen aloittamista. Korotussuunnitelmaan vaikuttaa vanhan päättöarvosanan sisältämä kurssimäärä. Uutta arvosanaa varten pitää suorittaa pääsääntöisesti puolet vanhaan arvosanaan vaikuttaneista pakollisista ja syventävistä kursseista. Uusi arvosana on suoritettujen kurssien keskiarvo. Jos suoritat enemmän kursseja korotettavassa aineessa kuin olet aikaisemmin suorittanut, täydennät oppimäärää.  
 
Aineopiskelija ei voi korottaa kursseja ns. korotuskuulustelussa tai tenttimällä. Korotuskursseja voi suorittaa epäjärjestyksessä, mutta korottaminen onnistuu parhaiten erityisesti kielissä, äidinkielessä/S2 aineessa ja matematiikassa, jos opiskelet kurssit suositellussa numerojärjestyksessä. 
 
Korotustodistuksen saa, kun olet suorittanut korotusohjelmasi mukaiset opinnot. Lähetä alkuperäinen todistuksesi sekä korotussuunnitelmasi sukunimen mukaiselle opinto-ohjaajallesi. Todistus pitää tilata omaopolta viimeistään 4. jakson lopussa.  

HUOM! Todistuksen kirjoittamiseen menee kaksi viikkoa eikä todistuksia kirjoiteta kesäkuun 1. viikon jälkeen. Jos suunnitelmasi muuttuvat tai tarvitset ohjausapua, saat aineopiskelijoiden infosta apua.