Tutkintotavoitteinen opiskelu

Jos tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon, olet tutkintotavoitteinen opiskelija. Tutkinto-opiskelu on ilmaista. Ilmoittaudu tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi

Aineopiskelu

Jos aiot opiskella yksittäisiä oppiaineita tai kursseja, olet aineopiskelija. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat sekä lukiotutkinnon täydentäjät ja korottajat. Aineopiskelusta voit lukea tarkemmin täältä. 

HUOM! Lukio- tai yo-tutkinnon täydentäminen ja korottaminen

Jos olet valmistunut muusta koulusta kuin Eiran aikuislukiosta ja olet tulossa korottamaan tai täydentämään tutkintoa, lue lisää tästä: kokeiden uusiminen ja täydentäminen.  

Opiskelumaksu:

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Aineopiskelu on maksullista.

Lue lisää aineopiskelijaksi hakeutumisesta.

Ilmoittaudu aineopiskelijaksi