Tutkintotavoitteinen opiskelu

Jos tähtäät opinnoissasi lukion päättötodistukseen ja ylioppilastutkintoon, olet tutkintotavoitteinen opiskelija. Tutkinto-opiskelu on ilmaista. Ilmoittaudu tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi

Aineopiskelu

Jos aiot opiskella yksittäisiä oppiaineita tai kursseja, olet aineopiskelija. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat sekä lukiotutkinnon täydentäjät ja korottajat. Aineopiskelusta voit lukea tarkemmin täältä ja Ilmoittaudu aineopiskelijaksi

HUOM! Lukio- tai yo-tutkinnon täydentäminen ja korottaminen

Jos olet valmistunut muusta koulusta kuin Eiran aikuislukiosta ja olet tulossa korottamaan tai täydentämään tutkintoa, lue lisää tästä: kokeiden uusiminen ja täydentäminen.

Opiskelumaksu:

Tutkintotavoitteisen opiskelijan ei tarvitse suorittaa opiskelumaksua silloin, kun hänellä on vielä lukion suorittamiseen varattua aikaa jäljellä*. Tutkintoon käytettävissä olevan ajan loputtua tulee myös tutkinto-opiskelijan maksaa lukuvuosittainen aineopiskelumasku. 

Aineopiskelu on aina maksullista.

Lue opiskelumaksuista tarkemmin täältä.

*Opiskelijalla on oikeus suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä enintään neljässä vuodessa, jollei koulutuksen järjestäjä myönnä opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.