Opiskelija lasketaan kaukana asuvaksi, jos matka kouluun kestää yhteen suuntaan yli 3 tuntia.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan sähköisesti täyttämällä lukion tutkinto-opiskelijan tai aineopiskelijan ilmoittautumislomake koulun www-sivuilla.

Varaudu ilmoittautuessasi lähettämään

  • kopio peruskoulun päättötodistuksestasi
  • jos olet opiskellut aiemmin lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, kopio edellisen koulun erotodistuksesta
  • kopio passista tai kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta

Kun ilmoittautumisesi on käsitelty, saat toimistolta sähköpostitse

  • Wilma-tunnukset, joilla ilmoitttaudut ja kirjaudut kursseille
  • etäyhteysajan opinto-ohjaajalle
  • tiedon opiskelijan perehdytyksistä
  • laskun aineopiskelumaksusta, jos ilmoittauduit aineopiskelijaksi.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan Wilmassa. Voit opiskella sekä verkkokursseilla että etäopetuksena toteutettavilla luokkaopetuskursseilla. Etenemisessä kannattaa noudattaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa tehtyä suunnitelmaa.

Kurssien suorittaminen

Verkkokurssit opiskellaan Moodle-oppimisympäristössä. Jaksolukujärjesteyksen mukaiset etäopetustunnit pidetään Teams-sovellusalustalla. Opiskeluun tarvitaan tietokone ja nettiyhteys. Myös tulostin on suositeltava. Opiskelijan tulee ostaa oppikirjat itse.

Kokeen tekeminen

Kursseilla voi olla joko verkkokoe, lähikoe videoyhteydellä tai kurssin voi suorittaa opettajan määrittämillä kurssitehtävillä ja lopputyöllä. Opinnoissa pääsee hyvin alkuun kokonaan verkossa suoritettavilla kursseilla. Kaikkia lukion kursseja ei kuitenkaan välttämättä voi suorittaa pelkästään verkossa, joten kaukana asuvan opiskelijan kannattaa hakea heti opintojen alussa lähialueeltaan virallinen koepaikka ja -valvoja (esim. oppilaitos, lähetystö) joka valvoo tarvittavat lähikokeet. Tarkemmat tiedot koejärjestelyistä saa koulun toimistosta kirjautumisen yhteydessä.

Ylioppilaskokeet

Ylioppilaskokeet pitää suorittaa paikan päällä Eiran aikuislukiossa.