Englanninkieliset ja kaksikieliset kurssit

Eiran aikuislukiossa voit opiskella suomenkielisen lukion lisäksi kaksikielisesti (tunnit ovat sekä suomeksi että englanniksi) tai englanniksi (High School).

Kaikille lukio-opiskelijoille vapaasti suoritettavia kaksikielisiä kursseja ovat

  • ET01be
  • GE01be
  • HI01-02be
  • PS01-05be
  • YH01-02be
  • UE01be

Englanninkielisten lukiokurssien suorittamisen kriteerinä on riittävä englannin kielen taito (vähintään arvosanan 8 tasolla). Riittävää kielitaitoa edellytetään sekä lähi- että verkkokursseilla.

Englanninkielisten ja kaksikielisten lukiokurssien kurssitarjontaan voit tutustua kurssitarjottimista koulun nettisivuilla. Englanninkielisillä ja kaksikielisillä lukiokursseilla on sama kurssikoodi kuin suomenkielisillä lukiokursseilla (sama OPS), mutta kurssikoodin perässä on englanninkielisillä kursseilla en ja kaksikielisillä kursseilla be (bilingual education). Lisäneuvoja saa opinto-ohjaajilta.