Pienryhmäkurssit eli lukion iltaopetuksen kyläkoulu -opiskelu

Illan tarjonnan sekä opiskelun jouston lisäämiseksi iltaopetuksen ryhmät (klo 17.10, 18.45 ja osin myös klo 15.30 alkavat oppitunnit) järjestetään pääsääntöisesti joko pienryhmäopiskeluna tai omaan tahtiin –opiskeluna.

Aineissa ÄI, ENA ja RUB01 on tarjolla pienryhmäkursseja. Tämä tarkoittaa sitä, että kustakin aineesta on tarjolla tiettynä aikana useita eri kursseja samanaikaisesti, joista kukin opiskelija valitsee juuri itselleen sopivan kurssin. Jakson aikana opiskelijat jaetaan pienryhmiin opiskeltavan kurssin mukaan eli samassa luokassa eri opiskelijat työstävät eri kursseja yhden opettajan ohjauksessa.