Verkko-opiskelu - lukion kurssit etänä

Verkko-opiskelun voi aloittaa, kun on kirjautunut opiskelijaksi. Ilmoittaudu opiskelijaksi täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lukio verkossa - etänä omaan tahtiin

Lukion kursseja voi opiskella verkossa. Verkko-opiskelu on jakson aikatauluihin sidottua itsenäistä opiskelua. Verkko-opiskelu antaa mahdollisuuden joustavaan opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. Verkko-opintoina voi suorittaa joka jakso lähes kaikki aikuislukion oppimäärän mukaiset vanhan OPS:n kurssit sekä porrastetusti myös uuden OPS:n opintojaksot.  

Opiskeluympäristö - verkossa ja paikan päällä Helsingissä

Eiran verkkolukiossa opiskeleva on Eiran aikuislukion opiskelija. Ylioppilaskirjoitukset, Abitti-järjestelmän testaukset, abikurssit ja prelit voi suorittaa Eiran aikuislukiossa Helsingissä. 

Verkkokursseilla käytetään virtuaalisena oppimisalustana Moodlea. Ennakkoon Wilmassa verkko-opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat saavat opettajalta Moodlen kurssiavaimen Wilma-viestillä jakson alussa. Verkko-opetuksen opiskelu tulee aloittaa heti jakson alkaessa ja opinnoissa tulee noudattaa jakson aikatauluja sekä mahdollisia välitehtävien aikatauluja. 

Koulun Moodleen on linkki koulun www-sivuilta www.eira.fi/lukio ja Wilman etusivulla. Moodleen pitää itse luoda tunnus kirjautumista varten ja se edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Säilytä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi seuraavia kirjautumiskertoja varten.

Osallistumisedellytykset

Verkko-opinnoissa edellytetään, että verkkotyöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti alusta asti. Verkkoaktiivisuus on yksi arvosanaan vaikuttava tekijä. Tehtävät on suoritettava jokaisessa jaksossa opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Kurssin/opintojakson kuluessa opettaja antaa palautetta tehdyistä tehtävistä ja käydyistä keskusteluista. Osaan verkko-opinnoista liittyy opettajan tuki luokassa ja mahdollisuus vaikuttaa koeaikoihin. Ohjeita ja neuvoja opintojen suorittamiseen ja koekäytänteisiin voit aina kysyä opettajalta. 

Verkkokurssien suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on

  • hyvät tietotekniset taidot
  • käytössään nettiyhteyksin varustettu tietokone
  • ohjelma, jolla voi tehdä rtf., doc. tai pdf. muotoisia dokumentteja
  • rohkeutta ja intoa kokeilla uusia asioita. 

Verkkokurssille ilmoittautuminen

Verkkokursseille ilmoittaudutaan ennakkoon Wilmassa. Wilman tunnukset saat, kun olet kirjautunut Eiran aikuislukion opiskelijaksi. Ennakkoilmoittautumisajat ovat samat kuin lähikursseilla. Mikäli myöhästyt ennakkoilmoittautumisesta, voit kysellä opiskelupaikkaa kurssilta suoraan kurssin opettajalta Wilma-viestillä 

Jaksoittain järjestettävät verkkokurssit löytyvät kurssitarjottimesta (pdf)

Verkkokurssin päättäminen 

Verkkokurssien kurssisuoritukseen saattaa kuulua Eiran aikuislukiossa pidettävä loppukoe tai itsenäisesti tehtävä lopputyö. Kaukana asuva opiskelija voi tehdä kokeen lähikoulussaan (ks. ohjeet koulun nettisivuilta www.eira.fi/lukio/kaukana). Kurssikohtaiset ohjeet antaa opettaja.

Mahdollisen kurssikokeen päivämäärä ja aika näkyvät kurssille ilmoittautuessa Wilman kurssitarjottimessa. Kielten kokeissa on kirjallisen kokeen lisäksi useimmiten kuuntelukoe. Lisätietoa kielten kokeista saat kielten kurssien opettajilta. Wilman työjärjestyksestä on ennen kokeen alkua tarkistettava kokeen luokkahuone mahdollisten muutosten varalta.

Kurssin arvosana pävitetään Wilmaan, kun kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät on tehty.

Verkkokurssin keskeyttäminen

Jos verkkokursin joutuu keskeyttämään, siitä on ilmoitettava opettajalle Wilman pikaviestillä.