Ylioppilaskirjoitusten korottaminen ja täydentäminen

Jos tarkoituksena on korottaa tai täydentää ylioppilaskirjoituksia, ota ensisijaisesti ja ajoissa yhteyttä oppilaitokseen, josta olet valmistunut ylioppilaaksi. Jos omaa vanhaa lukiota ei enää ole, ilmoittaudu asuinpaikkaasi lähimpään lukioon. Muista lukioista voi tiedustella, onko heillä mahdollisuutta ottaa ylimääräisiä uusijoita vastaan.

Jos kokelaalle on aiemmin myönnetty erityisjärjestelyjä, hänen pitää antaa ilmoittautumisen yhteydessä päätös ja muut tarvittavat tiedot lukiolle.

Ylioppilaskirjoitusten korottaminen

Uusintaan kannattaa ilmoittautua, jos on valmis sitoutumaan opiskeluun ja kokeeseen valmistautumiseen. Arvosanan nostaminen yhdellä pykälällä edellyttää yleensä merkittävää panosta sekä oppiaineen tavoitteiden mukaisessa osaamisen kehittämisessä että ajattelun taitojen kypsymisessä. 

Tutkinnon täydentäminen

Tutkinnon hyväksytysti suorittanut saa täydentää tutkintoaan kokeilla, joihin hän ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa voi täydentää myös jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Täydentävistä kokeista annetaan erilliset todistukset. Kokeen voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Eiran aikuislukioon otetaan yo-kokeeseen

  • lukion nykyiset omat opiskelijat
  • uusijoita ja täydentäjiä, jotka ovat suorittaneet aikaisemmin ylioppilastutkinnon meillä
  • muut henkilöt toimintaedellytysten salliessa.

Jos et ole Eiran aikuislukion nykyinen tai valmistunut tutkinto-opiskelija, otamme ylioppilaskokeisiin muita kokelaita vain erityisehdoin.

  • Aineopiskelijan tulee suorittaa Eiran aikuislukiossa hyväksytysti vähintään kaksi pakollista tai valtakunnallista syventävää kurssia jokaisessa kirjoitettavassa aineessa.
  • Jos lukio, jossa suoritit ylioppilaskirjoitukset, on lakkautettu eikä koulutuksenjärjestäjä järjestä enää lukiokoulutusta ja Eiran aikuislukio on maantieteellisesti lähin lukio asuinpaikkakunnallasi. Lue tarkemmin arvosanan korottamisesta ja osallistumisoikeudesta Eiran aikuislukiossa tästä.

Tutustu ylioppilastutkinnon suorittamiseen osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi.