Jos sinut voidaan ottaa kouluun, saat hyväksymiskirjeen. Kirjeessä sanotaan, mitä sinun pitää tehdä. Valmistavien päiväryhmien opiskelijat tulevat ilmoittautumaan kouluun yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Muut tulevat ilmoittautumaan toimistoon. Ota mukaan hyväksymiskirje, passi ja oleskelulupa ja mahdolliset koulutodistukset ja/tai kielitodistukset (Testipiste) sekä 10 euroa (materiaalimaksu). Aineopiskelijoiden pitää maksaa 100 euroa.

Kun olet ilmoittautunut, saat opiskelijakortin. Kortissa on opiskelijanumero. Saat myös Wilma-tunnuksen.

Valmistava ohjelma - peruskoulun alku

Valmistavassa ohjelmassa opiskellaan suomea, englantia, matematiikkaa, tietotekniikkaa ja muita aineita, jotka valmistavat sinua perusasteen varsinaisille kursseilla. Meillä on tasokurssit suomessa, englannissa ja matematiikassa. Jos osaat jo hyvin näitä aineita, voit tehdä ensimmäisen vuoden aikana jo peruskoulun kursseja. Sinulla on ryhmänohjaaja (opettaja), joka kertoo sinulle lisää opiskelusta Eirassa. Myös opinto-ohjaaja auttaa sinua kursseissa ja tekee sinulle oman opiskelusuunnitelman.

Toinen ja kolmas vuosi - peruskoulu loppuun

Valmistavan ohjelman jälkeen sinusta tulee varsinainen peruskoululainen. Opiskelu kestää yleensä 1-2 vuotta. Suomi, englanti ja matematiikka jatkuvat. Lisäksi tulee reaaliaineita kuten historiaa, yhteiskuntaoppia, elämänkatsomustietoa, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa ja kuvataidetta.

Moni uusi opiskelija aloittaa suoraan perusopetuksesta. Jos olet suorittanut peruskouluopintoja suomalaisella perusasteella, sinun opintosi voidaan hyväksilukea eli niitä ei tarvitse tehdä uudestaan. Hyväksiluvun tekee opinto-ohjaaja ja rehtori hyväksyy ne. Suomalaisessa yläkoulussa on seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs luokka. Eiran aikuislukion peruskoulussa ei ole luokkia, vaan opiskelet oman ohjelman mukaan niin, että saat kurssit täyteen.

Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat kurssit (44 kurssia), voit saada peruskoulun päättötodistuksen.

HUOM! Peruskoulun rakenne ja laajuus muuttuvat vuoden 2018 alusta. Lue lisää sivuiltamme syyskuussa.

Jos olet alaikäinen eli alle 18 vuotta

Vanhempasi saavat Wilma-tunnukset ja he voivat seurata opintojasi Wilmassa. Jos alaikäisellä opiskelijalla on ongelmia koulussa, otamme yhteyttä vanhempiin.

Omaehtoisen opiskelun tuki

Opiskelijoiden, joilla on kotoutumisaika ja jotka saavat työttömyystukea, pitää sopia opiskelusta Eiran aikuislukiossa oman työvoimatoimiston kanssa ennen opiskelun alkua.

Opiskelijoiden pitää osallistua tunneille säännöllisesti ja edetä opiskelussaan, jotta he voivat saada kotoutumistukea. Koulu seuraa opiskelua ja raportoi, jos opiskelija on keskeyttänyt tai hän ei voi osallistua kokeeseen, koska hänellä on liikaa poissaoloja.

Läsnäoloilmoitus joka vuosi

Kaikkien vanhojen opiskelijoiden pitää ilmoittautua joka lukuvuosi läsnäolevaksi 15.9. mennessä. Jos opiskelija on ollut poissa syksyn, hänen pitää ilmoittautua kevätlukukaudelle 15.1. mennessä.

Koko peruskoulua tekevät opiskelijat (tutkintotavoitteiset) voivat ilmoittautua lukuvuodelle Wilmassa 25.4.-15.9. Tämän jälkeen pitää ilmoittautua koulun toimistossa.

Aineopiskelijat ilmoittautuvat toimistossa. Viimeinen päivämäärä ilmoittautumiseen seuraavalle lukuvuodelle kerrotaan keväällä. Myös sellaiset opiskelijat, jotka ovat opiskelleet yli neljä vuotta, ilmoittautuvat toimistossa. Kuitti aineopiskelumaksusta (150 euroa) ja materiaalimaksusta pitää näyttää. Kun opiskelija on ilmoittautunut, hän pääsee koulun sähköisiin palveluihin, kuten Wilmaan. Aineopiskeluryhmät illalla tai päivällä eivät odota 1. jaksossa vanhoja opiskelijoita, jos he eivät ole ilmoittautuneet. Uudet opiskelijat merkitään läsnäoleviksi silloin kun he kirjoittautuvat kouluun.

Jos olet vähintään yhden jakson poissa tai keskeytät opiskelun jostain syystä, ilmoita siitä välittömästi koulun toimistoon.