Ylioppilastutkinto on kypsyyskoe. Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan lukion pakollisista ja syventävistä opinnoista.  

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa tekemällä kaikki tutkintoon kuuluvat aineet samalla tutkintokerralla (syksyllä tai keväällä) tai hajauttamalla. Tutkinnon voi hajauttaa kahteen tai enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran johonkin ylioppilastutkinnon kokeeseen.  

Ylioppilaaksi valmistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon sekä saanut valmiiksi joko lukion päättötodistuksen tai ammatillisen perustutkintotodistuksen. 

Ylioppilastutkinnon rakenne keväästä 2022 alkaen 

Ylioppilastutkinnon rakenne uudistuu keväästä 2022 alkaen. Uusi rakenne koskee opiskelijoita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen.  

Ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden aineen kokeet.

 • Kaikkien on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden tai suomi toisena kielenä -koe.
 • Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri aineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli (ruotsi), vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. 

Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Halutessaan opiskelija voi suorittaa myös eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka.   

 

Ylioppilastutkinnon rakenne syksyllä 2021 tai aiemmin ylioppilaskirjoitukset aloittaneille 

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta tutkinnon pakollista koetta kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: ruotsi, vieras kieli, matematiikka ja yksi reaaliaineen koe. Lisäksi tutkintoon voi sisällyttää yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. 

Lisätietoa löydät osoitteista: www.ylioppilastutkinto.fiTietoa kokelaille (ylioppilastutkinto.fi) 

Osallistumisoikeus 

Osallistumisoikeuden ylioppilaskirjoituksiin saa, kun on suorittanut kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit tai opintojaksot ennen ylioppilaskoetta. Sellaisessa reaaliaineessa, jossa ei ole pakollisia opintoja, on suoritettava vähintään kaksi lukiokurssia tai 4 opintopistettä. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia opintoja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin tai kuuden opintopisteen opiskelua. 

Huomaathan, että ylioppilastutkintoon kuuluvien kokeiden tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa lukion pakollisten ja syventävien opintojen pohjalta. 

S2 ylioppilaskokeeseen voi osallistua, jos on opiskellut suomi toisena kielenä oppimäärän pakolliset opinnot.

Abistatus 

Eirassa on käytössä abistatus eli ilmoittautumisoikeus ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua opiskelija, jolla on suoritettuna hyväksytysti toista lukiovuotta vastaavan oppimäärän verran opintoja eli 30 kurssia 44:stä. 

Abistatuksen pitää olla kunnossa kevään ylioppilaskirjoituksiin 1. jakson loppuun mennessä ja syksyn kirjoituksiin 4. jakson loppuun mennessä.

Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua opiskelija, joka täyttää seuraavat ehdot: 

Lukio-opiskelija Kaksoistutkinto-opiskelija Ammatillisen perustutkinnon suorittanut
 • 30 kurssia 44:stä 
 • Äidinkieli/S2-kurssit 1-3 
 • B1-ruotsista kurssit 1-3 
 • A-kielestä kurssit 1-4 
 • MAA kurssit 1-7/MAB kurssit 1-3 
 • Reaalin kursseja vähintään 6 
 • Kaksoistutkintoa suorittava opiskelija saa oikeuden ilmoittautua yo-tutkintoon, kun hän on suorittanut  kahden vuoden opinnot ammatillisesta tutkinnosta TAI  
 • suorittanut samat kurssit, mitä lukio-opiskelijalta vaaditaan. 
 • 180 osp tai 120ov ammatillinen perustutkinto antaa suoraan ilmoittautumis- ja osallistumisoikeuden  
 • Jos ammatillinen tutkinto on ollut suppeampi kuin 180 osp, vaaditaan, että on opiskellut vähintään 2 pakollista kurssia niissä aineissa, joiden kokeisiin haluaa osallistua.  
 • Ulkomailla suoritettu ammatillinen tutkinto pitää olla Opetushallituksen tunnustama.  

 

Erityisjärjestelyt yo-kokeessa

Mahdolliset erityisjärjestelyt tulee olla myönnetty hyvissä ajoin ennen ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumista ja erityisten koejärjestelyiden pitää olla käytössä jo lukioaikana. Selvitä Eiran erityisopettajan kanssa, jos sinulla on muualla hankittu lukilausunto tai jos sinulle on myönnetty eritysjärjestelyjä toisessa koulussa. Lisätietoa löytyy kohdasta Oppimisen tuki .  
 
Opiskelija voi hakea lisäaikaa muihin kuin vieraiden kielten ylioppilaskokeisiin, jos vieraskielisyys vaikuttaa tuntuvasti opintoihin. Lisätietoa saa S2-opettajilta. 

Maksut 

Ylioppilaskirjoitukset ovat maksullisia. Maksut koostuvat perusmaksusta (14 euroa) ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta (28 euroa/koe). Maksut voivat vaihdella vuosittain. Lasku yo-kirjoituksista lähetetään koululta ilmoittautumisen jälkeen. Maksamaton lasku on ulosottokelpoinen. Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on, että tutkintomaksut on suoritettu. 

Jos rehtori on evännyt osallistumisoikeuden puuttuvien kurssien vuoksi, voi ainekohtaisen maksun palauttamista anoa ylioppilastutkintolautakunnalta kokeiden jälkeen. Lisätietoja saat yo-opintosihteeriltä eija.karttunen@eira.fi.