Peruskoulun hakuaika on 2.10. - 3.11.2017.

Eirassa voi opiskella koko peruskoulun (tutkintotavoitteinen opiskelu) tai täydentää ja korottaa entisiä opintoja. Koulussa voi opiskella myös vain esimerkiksi yhtä ainetta (aineopiskelu).

Tutkintotavoitteinen peruskoulu

Tutkintotavoitteinen peruskoulu on tarkoitetttu nuorille aikuisille, joilla ei ole peruskoulutasoisia opintoja omasta kotimaastaan tai Suomesta. Se sopii myös sellaisille, joilla on jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta kotimaastaan, mutta kielitaito ei riitä jatkamaan opintoja Suomessa. Opetus on päivällä ja siihen otetaan ensisijaisesti 17-25 -vuotiaita. Alle 17-vuotiaita hyväksytään erityisistä syistä.

Valmistava opetus

Tarvittaessa opiskelu alkaa valmistavalla opetuksella. Valmistava opetus kestää yhden vuoden (1000 tuntia). Sen jälkeen voi siirtyä varsinaisen peruskoulun opiskelijaksi, jos opiskelu menee hyvin. Koska opiskelutahti on nopea, ohjelma sopii vain niille opiskelijoille, joilla on riittävän hyvä luku- ja kirjoitustaito latinalaisilla kirjaimilla ja muutenkin riittävät opiskeluvalmiudet. Suomen opiskelun voi aloittaa alkeista.

Kun sinulla on peruskoulun todistus, voit pyrkiä opiskelemaan lukioon tai ammatillisiin opintoihin.

Peruskoulun rakenne ja laajuus muuttuvat vuoden 2018 alusta. Lisää tietoa kotisivuilta syyskuussa.

Aineopiskelu

Eiran aikuislukiossa voi täydentää ja korottaa Suomessa tehtyjä peruskouluopintoja. Paras aika on aloittaa syksyllä. Jos äidinkielesi on suomi, katso tuntijakosi sinulle tarkoitetulta sivulta.

Jos olet tehnyt peruskouluopintoja muussa koulussa, sinun opintosi voidaan lukea hyväksi eli niitä ei tarvitse tehdä uudestaan. Opinto-ohjaaja katsoo, mitkä kurssit voidaan lukea hyväksi. Tuo todistukset opinto-ohjaajalle heti kun aloitat opiskelun.

Opiskelijaksi hakeminen

Otamme uusia opiskelijoita kolme (3) kertaa vuodessa. Lue lisää kohdasta "Hakeminen peruskouluun".

Otamme opiskelijoita vapaille paikoille myös lukuvuoden aikana.