KESÄOPETUS EIRASSA 2021

Eiran kesäopetus koostuu

  1. kesäkuussa järjestettävistä etäkursseista
  2. kesän aikana itsenäisesti opiskeltavista verkkokursseista ja
  3. elokuun abikursseista aineissa ENA, RUB ja MA. 

Kurssitarjonnan näet kurssitarjottimesta. Kurssit ovat aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä kursseja ja joitakin koulukohtaisia kursseja. Sisällöt löydät osoitteesta eira.fi/lops. Tarkista aina vastaavuudet (kurssien hyväksilukeminen) omasta oppilaitoksestasi.

Opetus

Opiskeluohjeet on kirjattu kurssitarjottimen loppuun sivulle 3 sekä tämän sivun alasivulle kursseilla opiskelu. Opettaja lähettää ennen kurssin alkua Wilma-viestin (eira.inschool.fi - ohjeet), missä on tarkemmat ohjeet kurssin opiskelun aloittamisesta ja yleensä linkki kurssin Moodle-ryhmään (eiranaikuislukio.mmg.fi - ohjeet)

Kysyttävää? Osallistu etänä Kesäopetusinfoon 17.5. klo 16. 

(HUOM: Wilma-tunnukset jokainen saa toimistolta ilmoittautumisen yhteydessä).

Kesäkuun etäkurssit 7.6. - 18.6.

Oppitunnit pidetään etäyhteydellä lukujärjestyksen mukaan ja niille osallistuminen on pakollista. Kurssitarjonnan ja opetus- sekä koeajan näet kurssitarjottimesta. Kurssikirja on pääsääntöisesti pakollinen, poikkeukset näet kurssitarjottimesta. Etäopetusohjelmina on Eirassa käytössä mm. Zoom, Teams-kokoukset ja Moodlen sisällä toimiva BBB opettajan valinnan mukaan. 

Verkkokurssit 7.6. - 20.8.

Verkkokursseilla opiskellaan itsenäisesti opiskelijan omassa aikataulussa opettajien antamia ohjeita noudattaen eikä niillä ole koulun aikatauluun sidottuja oppitunteja. Opettajat auttavat opiskelijat opiskelun alkuun kesäkuussa ja arvioivat suoritukset elokuussa kesäloman jälkeen. Opettajat eivät auta opinnoissa muutoin kesälomansa aikana. Verkkokursseilla tarvittavat oppikirjat on näet kurssitarjottimesta. Opiskelu tapahtuu Eiran Moodle oppimisympäristössä.

Elokuun abikurssit 4.8. - 20.8.

Abikurssit on pääsääntöisesti tarkoitettu Eiran omille opiskelijoille, mutta myös muut voivat ilmoittautua mikäli vapaita paikkoja on. Abikurssit on tarkoitus järjestää lähiopetuksena mikäli covid-19 tautitilanne tämän mahdollistaa. Paikkoja abikursseille on rajatusti.

Kursseille ilmoittautuminen

  1. Ilmoittautuminen Eiran omille tutkinto- ja aineopiskelijoille Wilmassa 19.4. - 4.6*.
  2. Muissa kouluissa opiskeleville toimiston kautta mieluiten etänä sähköisesti 6.5. - 2.6*.

Tarkemmat ohjeet kesäkursseille ja Eiran opiskelijaksi ilmoittautumiseen löydät sivulta ilmoittautuminen kursseille.

* Mikäli myöhästyt näistä, jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ehdoilla, jotka löydät tämän sivun lopusta. Päästäksesi kursseille myöhässä, tulee ensin ilmoittautua toimiston kautta Eiran opiskelijaksi ja kurssille ja sen jälkeen pyytää Wilma-viestillä ohjeet opettajalta kurssin aloittamiseksi.

Kurssimaksut

Eiran omat tutkinto-opiskelijat sekä Eirassa kaksoistutkintoa opiskelevat

Kesäkurssit ovat ilmaisia. Verkkokurssit ja abikurssit kuuluvat lukuvuoden 21-22 opetukseen.

Eiran aineopiskelijat

Kesäkuun etäkurssit kuuluvat lukuvuoden 20-21 aineopiskelumaksuun ja verkko- sekä abikurssit lukuvuoden 21-22 aineopiskelumaksuun.

Muissa lukioissa tai ammattikouluissa tutkintoa opiskelevat

Kurssikohtainen ilmoittautumismaksu 80 € tai 120 € seuraavasti:

  • Kesäkuun etäkurssit ja elokuun abikurssit 80 € / valittu kurssi
  • Verkkokurssit 120 € / valittu kurssi:
    • Mikäli tarjottimessa on listattu aineen kohdalla useita kursseja joko väliviivalla esimerkiksi ENA01-06 tai luettelona FY01, 02, 03, ..., tarkoittaa se sitä että tarjolla on kaikki kurssit tältä väliltä tai luettelossa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa mitkä näistä kursseista valitsee (esim. ENA04 ja ENA06) ja ilmoittautumismaksu määräytyy tämän lukumäärän perusteella.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli sairastumisen tai muun painavan syyn takia et pääse kurssille, voit siirtää ilmoittautumisen jollekin lukuvuoden 21-22 kurssille. Tiedustele asiaa osoitteesta toimisto@eira.fi. Kurssisuoritukset saa vain laskun maksaneet. 

Muuta

Sähköiset palvelut (Wilma, Moodle)

Kaikki Eiran opiskelijat eli kursseille ilmoittautuneet saavat toimistolta sähköpostilla opiskelijakortin ja tunnukset Eiran Wilmaan. Moodleen tunnukset tehdään itse ja kursseille pääsee vain opettajan Wilmassa lähettämällä kutsuviestillä. Wilman ja Moodlen ohjeet on kirjattu tarkemmin tänne

Suoritusten siirtäminen omaan kouluun

Suoritukset eivät siirry automaattisesti koulusta toiseen. Suoritusten siirtäminen on neuvottu tarkemmin täällä

KESÄOPETUSINFO UUSILLE OPISKELIJOILLE

17.5. klo 16.00 etäyhteydellä.

Lue tarkemmin: eira.fi/aineinfo. Liity infoon tästä: eira.fi/aineopiskeluinfo

 Lisätietoa antaa lukion apulaisrehtori Teemu Karjalainen 09 4542 2736.