KESÄOPETUS EIRASSA 2020

KORONA-PÄIVITYS: 

KE 20.5. Elokuun abikurssien osalta tietoa lisätty tarjottimeen (linkki yllä): Tämän hetken tiedon mukaan pyritään järjestämään lähiopetuksena mikä rajoittaa ryhmäkokoa sekä muuttaa opetusjärjestelyitä. Mikäli et mahdu ryhmään Wilmassa, voit ilmoittautua jonoon tai valita lähikurssin sijasta verkkokurssin (ENA-abi verkko lisätty elokuulle).

PE 23.4. Kesäkuun lähiopetus muuttuu etäopetukseksi (oppitunnit pidetään videoyhteydellä päivittäin) ja tästä syystä osa suunnitelluista lähikursseista peruuntuu, mutta kaikki nämä kurssit on mahdollista suorittaa verkkokursseina. Verkkokurssien tarjontaa on myös lisätty. Lisäksi opetuksen kestoa pidennetään niin että oppitunteja on 1.6.-12.6. ja kokeet pidetään seuraavalla viikolla ma 15.6. ja ti 16.6. Arvosanat näkyvät Wilmassa KE 17.6. aikana. 

 • Kaikki kesäkuun lähikurssit opetetaan etänä videoyhteyden kautta. Nämä kurssit ovat listattu kurssitarjottimen kohtaan "etäkurssit"
  • Opetusta MA-PE 1.6. - 12.6. oppitunnin kesto on 100 min ja ne alkavat klo 9, 11.20 ja 13.30
  • Etäkokeet pidetään MA 15.6. ja TI 16.6. lähtökohtaisesti kurssitarjottimessa mainittuina aikoina, jollei kurssin opettaja muuta ilmoita
  • Kurssin opettaja lähettää ilmoittautumisen loputtua eli 30.5. - 31.5. ennen ensimmäistä oppituntia Wilma-viestin ryhmäläisille, jossa ohjeistetaan opiskelusta hänen kursseillaan tarkemmin.
  • Kurssien suorittamisesta on yleiskuvaus tarkemmin sivulla kursseilla opiskelu
  • Arvosanat kursseista tulee Wilmaan KE 17.6. aikana
 • Lähi- eli etäkurssien tarjontaa on supistettu, mutta kaikki nämä kurssit ovat tarjolla verkossa
  • Lähitarjottimesta on poistettu S208, ENA07, RUB14-5, MAB05, GE01-2, HI02 ja YH02
 • Verkkoon on lisätty kursseja: S208, ENA01-7, HI02 ja YH02 suomeksi sekä HI01, HI02, YH01 ja YH02 englanniksi. Verkkokurssit löydät kurssitarjottimen kohdasta "verkkokurssit"
  • Verkkokurssit suoritetaan Eiran Moodlessa, jonne opiskelija luo itse tunnuksen
  • Opettaja lähettää kutsuviestin Wilmassa kaikille verkkokursseille ilmoittautuneille viimeistään 1.6. aikana
 • Muussa kuin Eirassa tutkintoa opiskelevat ilmoittautuvat kursseille verkon kautta 6.5. alkaen
 • Lisätietoja antaa apulaisrehtori Teemu Karjalainen 0945422736. 

Ilmoittautumisaika 15.4. - 29.5.2020 (muissa kouluissa opiskelevat 6.5.-28.5.)

Ilmoittautuminen kesäkursseille (kesäkuun etälähikurssit, kesän verkkokurssit ja elokuun abikurssit) alkaa Eiran opiskelijoille ke 15.4. ja muussa koulussa päätoimisesti opiskeleville aineopiskelijoille ke 6.5. Ilmoittautuminen päättyy omille opiskelijoille PE 29.5. ja muiden koulujen opiskelijoille to 28.5.

Eiran omat tutkinto- ja aineopiskelijat (jotka eivät ole kirjoilla päätoimisesti toisessa koulussa) ilmoittautuvat kursseille Wilmassa, muiden koulujen opiskelijat ilmoittautuvat Eiran aikuislukion toimiston kautta etänä (kts tarkemmat ohjeet sivulta ilmoittautuminen kursseille).

Kesäopetuksen maksut määräytyvät seuraavasti:

 • Kesäkurssit 1.-16.6.2020 25 € / kurssi (huom. hintaa alennettu, oli 100 € 1-3 kurssia)
 • Abikurssit 5.-21.8.2020 100 € sisältäen 1-3 kurssia
 • Verkkokurssit 80 euroa / kurssi-ilmoittautuminen

Etälähikursseille mahtuu rajattu määrä opiskelijoita, verkkokursseille mahtuu mukaan kaikki ilmoittautuneet. Etälähikurssi toteutuu mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi.

KESÄOPETUSINFO

torstaina 14.5. klo 16.00 etäyhteydellä.

Lue tarkemmin: eira.fi/aineinfo. Liity infoon tästä: eira.fi/kesaopetusinfo

2020 Kesän lähikurssit 1.6.-16.6.2020 (opetus 1.6.-12.6., kokeet 15.6. ja 16.6., arvosanat Wilmassa 17.6.) ja kesän verkkokurssit

Kurssit ovat aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia valtakunnallisia pakollisia tai syventäviä kursseja, joiden sisällöt löydät osoitteesta eira.fi/lops. Tarkista aina vastaavuudet (kurssien hyväksilukeminen) omasta oppilaitoksestasi.

Kesäkurssien opiskelu tapahtuu etänä opettajan antamia video-oppitunteja seuraten ja tehtäviä tehden. Yleiskuvaus opiskelusta löytyy sivulta kursseilla opiskelu, mutta opettaja antaa tarkemmat ohjeet Wilma-viestillä ennen kurssin alkua.

Kesäkuussa alkaa myös kesän aikana tehtävät verkkokurssit. Verkkokurssit suoritetaan pääsääntöisesti itsenäisesti kesän aikana ja niihin mahdollisesti kuuluva loppukoe suoritetaan Eirassa elokuussa 21.8. mennessä kurssin opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Verkkokurssien opettajat näet tämän sivun pikalinkeistä. Verkkokurssien opiskelu tapahtuu Eiran Moodle-oppimisympäristössä, jonne opiskelija luo itse itselleen tunnuksen, tarkemmat ohjeet sivulla kursseilla opiskelu. Opettaja lähettää ennen kurssin alkua tarkemman ohjeen kursseille pääsemiseksi Wilma-viestillä. 

Kesäkuun etälähikurssit ja kesän verkkokurssit löydät lukujärjestyksestä : Kurssitarjotin Kesäkuu

Abikurssit 5.8.-21.8.2020 (opetus 5.8.-13.8., kokeet 18.8.-20.8., äidinkielen kertaustunnit vain Eiran omille opiskelijoille 17.8.-20.8.)

Abikurssit järjestetään Eiran aikuislukion Laivurinkadun toimipisteessä (Laivurinkatu 3). Katso alustava abikurssien lukujärjestys: Kurssitarjotin ABI