Käpylän iltaoppikoulusta Eiran aikuislukioksi

Koulun perustaminen

Käpylän iltaoppikoulu, Käpylän iltaoppikoulun kannatusyhdistys ry:n omistama yksityinen koulu, aloitti toimintansa syksyllä 1962. Koulun perustaja oli fil.lis. Touko Voutilainen, "kurssimuotoisuuden isä".

Koulu syntyi v. 1956 perustetun Helsingin Yhtenäiskoulun pikkuveljeksi, toisin sanoen sen taustalla olivat samat koulu- ja oppimisfilosofiset näkemykset. Koulun perustamistarpeet olivat osin taloudelliset, mutta myös iltaopetuksen huutava tarve maalta muuttavista täyttyvässä Helsingissä ja halu tarjota uudenlaista, aikuismaista opetusta olivat syitä, jotka johtivat koulun perustamiseen.

Uudenlaista ajattelua

Koulussa noudatettiin alusta lähtien jakso-opiskelua, luokattomuuden esiastetta. Vuonna 1970 täydelliseen luokattomuuteen siirryttiin ensimmäisenä kouluna Suomessa.

Käpylästä Arkadiankadulle

Koulu siirtyi Käpylästä Yhtenäiskoulun vuokratiloista keskustaan Arkadiankatu 28:aan Arkadian yhteislyseon vuokralaiseksi vuonna 1980.

Uudenlaista yhteistyötä

Syksyllä 1987 alkoi orkesterimuusikoiksi opiskelevien yleissivistävä ja liikunnan opetus yhteistyössä Helsingin konservatorion kanssa.

Maahanmuuttajat mukaan

Maahanmuuttajien opetus alkoi pienen vietnamilaisryhmän perusopetuksesta vuonna 1988.

"Ammatillinen" yhteistyö laajenee

Ensimmäinen opiskelijaryhmä Vallilan ammattikoulusta aloitti lukio-opintonsa tammikuussa 1989. Ensimmäiset ylioppilaat saivat lakkinsa syksyllä 1991. Syksystä 1992 yhteistyö aloitettiin Haagan ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

Tämä ns. kaksoistutkintoyhteistyö on sittemmin laajentunut: vuonna 1995 mukaan tulivat Helsingin kauppaoppilaitos ja Ravintolakoulu Perho, vuonna 1997 Helsingin kansallisoopperan balettikoulu ja 1998 Kauneudenhoitoalan ammatillinen oppilaitos.

Päiväopetusta iltakouluun

Syksyllä 1991 alkoi päiväopetus, kun huomattiin, että on paljon aikuisia opiskelijoita, joille iltaopiskelu ei syystä tai toisesta sovi.

Klaukkalan sivutoimipiste

Syksyllä 1991 käynnistyi koulun sivutoimipiste Nurmijärven Klaukkalassa Arkadian yhteislyseon tiloissa. Toiminta jatkui vuoden 2001 kevääseen.

Käpylä International

Syksyllä 1992 aloitti toimintansa Käpylä International, maan ensimmäinen englanninkielinen aikuislukio. Opiskelijat suorittivat tässä opetusministeriön käynnistämässä lukiokokeilussa suomalaisen ylioppilastutkinnon englanninkielisenä. Ensimmäiset ylioppilaat kirjoittivat keväällä 1995. - Opetusministeriö ei jatkanut kokeilua kevättä 2001 pidemmälle.

Cambridgen yliopiston AICE-tutkinto

Syksystä 2001 käynnistyi yhteistyö Cambridgen yliopiston kanssa, kun otettiin käyttöön sovellettuna Cambrigden yliopiston AICE-tutkinto, joka vastaa monissa suhteissa suomalaista ylioppilastutkintoa.

Etälukio mukaan

Syksyllä 1998 käynnistyi etälukiotoiminta, jossa lukion oppimäärä suoritetaan etäopiskeluna. Etälukio syntyi ratkaisuksi niille opiskeluhaluisille, jotka eivät työesteiden tai välimatkan takia voi osallistua säännölliseen lähiopetukseen.

Arkadiankadulta Laivurinkadulle

Syksyllä 2000 Käpylän iltaoppikoulun kannatusyhdistys ry. osti uudeksi toimitaloksi Eirasta Laivurinkatu 3:sta entisen Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kiinteistön. Mittavan remontointi- ja lisärakentamisen jälkeen koulu aloitti uusissa tiloissa syyslukukaudella 2001.

Eiran aikuislukio

Koulun muuttaessa uusiin tiloihin muuttui myös koulun nimi 1.8.2001.

Rehtorit

1962 - 1973 rehtori Touko Voutilainen

1973 - 1974 vt. rehtori Eino O. Virtanen

1973 - 1977 rehtori Touko Voutilainen

1977 - 1979 vt. rehtori Pekka Koistinen

1979 - 1985 rehtori Pertti Hallikainen

1985 - 1986 vt. rehtori Hannu Vepsä

1986 - 1996 rehtori Pertti Hallikainen

1996 - 2010 rehtori Antti Jokipii

2010 lähtien rehtori Mauri Ronimus