RIK1: Reaaliaineiden integraatiokurssi

Reaaliaineiden integraatiokurssi on vuosittain aihepiireiltään vaihtuva reaaliaineiden aihealueita sivuava, opintoja syventävä kurssi.

Kurssin tarkoituksena on koota eri oppiaineiden näkökulmia yhteen aiheeseen. Näin opiskelijat pääsevät tutustumaan samaan ilmiöön useista eri lähestymiskulmista. Integroiva käsittelytapa antaa tavanomaisesta oppiainelähtöisestä opetuksesta poikkeavan tavan hahmottaa ja jäsentää asioita.

Päämääränä on myös lisätä koulumme ja yhteiskunnan vuoropuhelua sekä tuoda uutta tutkimustietoa koulun opetukseen.

Keskeiset sisällöt:

Reaaliaineiden integraatiokurssi on tarkoitettu tukemaan lukion reaaliaineiden opiskelua ja antamaan syvällisempi ja kokonaisvaltaisempi kuva jostakin reaaliaineisiin liittyvästä aihepiiristä.

Edellisinä vuosina aiheina on ollut mm. seuraavia teemoja:

"Tulevaisuus, Politiikka nyt, Sopeudu, Kuolema, Seksuaalisuuden sietämätön keveys, Naisen mysteeri, Mies muutoksessa, Sota, Rooma - ikuisesti meissä, Itämeri".

Arviointi:

Työskentelymenetelmistä ja kurssien suoritusmuodosta sovitaan kurssin alussa. Reaaliaineiden integraatiokurssista ei tule arvosanaa, vaan suoritusmerkintä (S). Suoritetun kurssin voi sisällyttää lukio-opintojen kurssimäärään (44/48 kurssia) Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää ennalta sovittujen tehtävien suorittamista ja läsnäolosääntöjen noudattamista.                                                                    

Menneiden integraatiokurssien ohjelmia:

Seksuaalisuuden sietämätön keveys (2005)

Kurssiohjelma:

 1. 17.10. Miksi seksiä? Kurssin avaus, Tiina Mattila
 2. 19.10. Luonnollista seksiä, Hannu Vepsä
 3. 24.10. Naisen ja miehen seksuaalisuudesta, Teija Jokinen-Luopa ja Ari Jänkälä
 4. 26.10. Sukupuolten välinen konflikti – evoluutiobiologinen näkökulma, FT Petri Nummi, dosentti (Helsingin yliopisto)
 5. 31.10. Seksuaalinen identiteetti, Paula Kuosmanen, tutkija (Kristiina-instituutti, Helsingin yliopisto)
 6. 2.11. Seksiä Suomessa, Jukka Virtanen, seksologi
 7. 7.11. Mitä seksuaalisuus on ja mitä seksuaalisuuden pitäisi olla? Ontologinen ja eettinen näkökulma. KT, TM Teemu Laajasalo
 8. 9.11. Seksi mediassa, Annikka Suoninen, tutkija (Yle)
 9. 14.11. Historiallista seksiä, Hannele Tanskanen ja Pekka Tuori
 10. 16.11. Erotiikka suomalaisessa kirjallisuudessa, Sanna-Marja Tuomi ja Leena Tanskanen
 11. 21.11. Erotiikka taiteessa, Arja Miller, vastaava museolehtori (Helsingin kaupungin taidemuseo)

Naisen mysteeri (2011)

Kurssiohjelma:

 1. ke 19.10. Kurssin teemojen esittelyä, arvioinnista. Myytit ihmissuhteissa - teema alkaa, Teija Jokinen-Luopa
 2. ma 24.10 Naisen tunteet: seksuaalisuus & aggressiivisuus psykoanalyyttisestä näkökulmasta, Teija Jokinen-Luopa
 3. ke 26.10 Naisen yhteiskunnallinen asema Suomessa, historiallinen katsaus, FT Saara Tuomaala
 4. ma 31.10 Nainen kirjallisuudessa/naiskirjailijat. Opiskelijoiden haastateltavaksi lupautunut tietokirjailija FT Anna Kortelainen
 5. ke 2.11 Nainen & kieli: Näkyvätkö sukupuolierot kielessä? Kari Moilanen
 6. ma 7.11 Miten naisen asiantuntijuus näkyy ongelmanratkaisutilanteissa? Ministeri Elisabeth Rehn
 7. ke 9.11 Tasa-arvo työelämässä. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen
 8. ma 14.11 Nainen tieteessä: Tasa-arvofilosofiaa, Janne Metsä
 9. ke 16.11 Maahanmuuttajanaiset Suomessa, tutkija Salla Tuori
 10. ma 21.11 Maailman köyhimpien maiden tytöt ja naiset, tiedotuspäällikkö Anna Könönen, Plan
 11. ke 23.11 Luento avoin, opiskelijat voivat vielä vaikuttaa luennon sisältöön (esim. miestutkijan näkemys naiseuden myyteistä, nainen & uskonto, naisen seksuaalisuuden koko kirjo (Seta), jne.)

Mies muutoksessa (2013) 

Kurssiohjelma:

 1. ma 21.10. Kurssin teemojen esittely, kurssin isäntä Janne Metsä
 2. ke 23.10. Uroksen biologia, Evoluutiobiologi Tuomas Aivelo
 3. ma 28.10. Miehen tunteet - aggressio ja rikollisuus, Lehtori Teija Jokinen-Luopa
 4. ke 30.10. Onko jumala mies? Mies uskonnossa, Dosentti Matti Myllykoski
 5. ma 4.11. Kriittisen miestutkimuksen näkökulmia, Tutkija Arto Jokinen
 6. ke 6.11. Maahanmuuttajamiehet Suomessa, Ali Jahangiri ja Mohamed Abdirahim Hussein
 7. ma 11.11. Stereotyyppejä murtavat miehet, Nuorisotyön koordinaattori Anders Huldén
 8. ke 13.11. Totuus miehistä, Kirjailija Joonas Konstig
 9. ma 18.11. Miehen kieli, Lehtori Kari Moilanen
 10. ke 20.11. Elokuvien mieskuvat, Mediatutkija Veijo Hietala
 11. ma 25.11. Paneelikeskustelu, Lehtori Kaj Stiller ja toimittaja Ruben Stiller. Lehtori Pekka Tuori juontaa

Politiikka. Nyt. (2016)

Kurssiohjelma:

 1. 15.2. Mitä on politiikka nyt? (pakollinen kurssia suorittaville) Paula Laakkonen ja Hanna Toikkanen
 2. 17.2. Oikeusvaltio; Juhani Kortteinen, tutkija, Helsingin yliopisto
 3. 29.2. Talouspolitiikka; Matti Tuomala, taloustieteen professori, Tampereen ylipisto
 4. 2.3. Vähemmistöt demokratiassa; Maryan Abdulkarim, toimittaja, kansalaisaktivisti
 5. 7.3. Lähi-idän kaaoksen juuret; Pertti Multanen, kehitysmaatutkimus, Helsingin yliopisto
 6. 9.3. Kuka hullu haluaa poliitikoksi?  Ville Blåfield, toimittaja
 7. 14.3. Maailmanpolitiikka; Mika Aaltola, ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti
 8. 16.3. Energiapolitiikka; Veli-Pekka Tynkkynen, Venäjän energiapolitiikan professori, Helsingin yliopisto
 9. 21.3. Islam poliittisissa keskusteluissa; Johanna Konttori, maailmanpolitiikka, Helsingin yliopisto
 10. 23.3. Nykypäivän suomalaista historiapolitiikkaa; Matti Jutila, valtiotiede, Turun yliopisto
 11. 23.3. 11.00-12.15 POLITIIKKATORI eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt esittäytyvät Iso Roballa aulassa
 12. 30.3. Työpaja: Sosiaalinen media ja vaikuttaminen: Koko Hubara, Maryan Abdulkarim

  

Video ilmiöoppimisesta: https://www.youtube.com/watch?v=AXqJquXlcOI