Ennen ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumista  

Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua, kun opiskelijalla on abistatus, ajan tasalla oleva ylioppilastutkintosuunnitelma sekä jaksoittainen opiskelusuunnitelma. Suunnitelmat laaditaan Wilman lomakkeella Lukion opintosuunnitelma. Huomioi suunnitelmissa: 

  • Osallistumisoikeus
  • Syventävät ja valinnaiset opinnot
  • Abikurssit ja preliminäärikokeet 

Laadi suunnitelmat siten, että saat lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkintotodistuksen ajoissa valmiiksi. Keväällä ylioppilaaksi valmistuvien opinnot tulee olla suoritettuna 4. jakson loppuun mennessä. Syksyllä ylioppilaaksi valmistuvien opinnot tulee olla suoritettuna 1. jakson loppuun mennessä.
Lisätietoa löydät kohdasta OPINNOT- Opintojen suunnittelu  

Kuvaohjeet suunnitelmien päivittämiseen  

Ilmoittautuminen  

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen alkaa osallistumalla rehtorin pitämään yleisinfoon. Yleisinfo järjestetään kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Infossa käydään läpi tutkintorakenne sekä seuraavan tutkintokerran keskeiset asiat, päivämäärät ja ilmoittautumisohjeet. Infoon voi hyvin tulla kuulemaan yo-asioista, vaikka ilmoittautuminen ei olisi vielä itselle ajankohtaista.  

Ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin on 2. jaksolla marraskuussa. Ilmoittautuminen kevään kirjoituksiin on 5. jaksolla toukokuussa.  

Näet tarkat ajankohdat kohdasta Ajankohtaista yo-kirjoituksista.  

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin tehdään Wilman lomakkeella Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen tallentaminen vastaa allekirjoitusta. Ilmoittautuminen kirjoituksiin on sitova. Ilmoittautuessa tehtyjä valintoja ei voi jälkikäteen muuttaa. Jos opiskelija hajauttaa yo-tutkintoa, on jokaiselle tutkintokerralle  ilmoittauduttava erikseen. 

Kun ilmoittautuminen Wilmassa on tehty, se tarkistetaan koululla. Jos ilmoittautuminen on kunnossa, opiskelija tulee saamaan siitä vahvistusviestin koululta noin viikon kuluttua ilmoittautumisesta. Jos ilmoittautumista ei voida hyväksyä tai siinä on virheitä, opiskelijaan otetaan koululta yhteyttä ja ilmoittautuminen korjataan. Ilmoittautuminen on vahvistettu vasta sen jälkeen, kun opiskelija on saanut viestin ilmoittautumisen tarkastamisesta ja vahvistamisesta.

Kuvalliset ohjeet ilmoittautumiseen 

Lisätietoa:  YTL ja YTL:n tiedote kokelaalle.