Opiskelijapalvelut

Opintososiaaliset edut 

Maksuttomaan toisen asteen koulutukseen oikeutetut voivat saada opintotukea aikuislukio-opintoihin. Muut opiskelijat eivät saa opintotukea aikuislukio-opintoihin mutta koulumatkoja varten opiskelija voi saada matkalippuun oikeuttavan todistuksen. HSL opiskelija-alennuksen voi saada opiskelija, joka opiskelee päätoimisesti lukiossa, on täyttänyt 18 vuotta ja asuu vakituisesti HSL-alueella. Aikuislukio-opiskelija voi hankkia itselleen Lukiolaisten liiton opiskelijakortin. Lisätietoa saa toimistosta.  

Ruokailu 

Oppivelvolliset eli alle 18-vuotiaat opiskelijat saavat ilmaisen kouluruuan. Vaikka opiskelijan maksuttomuus muuten jatkuu, oikeus ilmaiseen kouluruokailuun päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Molemmissa koulun toimipisteissä on ruokala. Kahden tutkinnon opiskelijoiden ruokailusta tiedottaa ammatillinen oppilaitos.  

Opiskelutodistukset 

Opiskelija saa kaikki opiskeluun liittyvät todistukset toimistosta: [email protected]