Opiskelu peruskoulussa

Eirassa voi opiskella koko peruskoulun (tutkintotavoitteinen opiskelu) tai täydentää ja korottaa entisiä opintoja. Koulussa voi opiskella myös vain esimerkiksi yhtä ainetta (aineopiskelu).

Peruskouluun voi hakea milloin vain vuoden aikana. Opiskelun voi aloittaa 5 kertaa vuodessa: elo-, loka-, joulu-, helmi- ja huhtikuussa, jos sopivalla kurssilla on vapaita paikkoja. Lue lisää ja hae opiskelemaan kohdasta "Hae peruskouluun".

Katso: Näin löydät koululle - saapumisohje

Tutkintotavoitteinen peruskoulu

Tutkintotavoitteinen peruskoulu on tarkoitetttu nuorille aikuisille, joilla ei ole peruskoulutasoisia opintoja omasta kotimaastaan tai Suomesta. Se sopii myös sellaisille, joilla on jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta kotimaastaan, mutta kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä jatkamaan opintoja Suomessa. Opetus on päivällä ja siihen otetaan ensisijaisesti 17-25 -vuotiaita. 

Yli 25-vuotiaita hakijoita otetaan peruskouluun opiskelupaikkatilanteen mukaan ja yksilöön perustuvan harkinnan perusteella.

Opiskelun voi aloittaa alkuvaiheesta tai päättövaiheesta. Alkuvaiheeseen voi sisältyä myös erillinen lukutaitovaihe. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), ja opiskelijoiden aiemmin saamat opinnot ja taidot nopeuttavat opintoja. Peruskouluopiskelun voi aloittaa myös, vaikka ei osaa suomea.

Alkuvaihe

Alkuvaiheessa opiskellaan suomen kielen alkeis- ja keskitason kursseja, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, englantia, matematiikkaa ja muita peruskoulun aineita. Voit aloittaa suomen, englannin ja matematiikan opiskelun omalta tasoltasi. Opiskelun aikana on myös opinto-ohjausta, työelämätietoa sekä työelämään tutustumista. Alkuvaihe kestää noin 1,5 vuotta, mutta sen laajuus riippuu opiskelijan lähtötasosta ja aiemmista opinnoista. Alkuvaiheen laajuus on tavallisesti 38 kurssia. Opiskelijan oma ohjelma alkuvaiheessa voi sisältää tarvittaessa esim. luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavaa opetusta, jolloin laajuus on suurempi.

Alkuvaihe voi alkaa tarvittaessa myös erillisellä lukutaitovaiheella, joka kestää noin vuoden. Lukutaitoryhmien paikkoja on noin 30 vuodessa. Lukutaitovaiheen laajuus on noin 27 kurssia.

Päättövaihe

Jos alkuvaihe sujuu hyvin, voi siirtyä peruskoulun päättövaiheen opiskelijaksi. Päättövaiheeseen voi tulla myös suoraan, jos on aiempia opintoja ja suomen kielen taito on jo hyvä. Koska opiskelutahti on nopea ja kaikkia peruskouluaineita opiskellaan suomeksi, päättövaihe sopii niille opiskelijoille, joilla on tähän riittävät opiskeluvalmiudet.

Päättövaihe vahvistaa yleissivistäviä taitoja ja antaa pohjaa esimerkiksi ammattiin opiskeluun. Päättövaihe kestää noin 1,5-2 vuotta ja sen laajuus on 46 kurssia.Jos opiskelija ei tarvitse lukutaitovaiheen opetusta, hänen opintojensa laajuus (alkuvaihe + päättövaihe) voi olla enintään 100 kurssia.

Päättövaiheen opiskeluohjelma perustuu henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Tässäkin vaiheessa opiskellaan suomea, englantia ja matematiikkaa opiskelijan omalla tasolla. Lisäksi on yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä aineita, kuvataidetta sekä monialaisia opintoja. Myös päättövaiheessa on opinto-ohjausta, työelämätaitoja sekä työelämään tutustumista käytännössä. Päättövaiheessa tutustutaan myös ammatillisiin tai lukio-opintoihin.  

Peruskoulun päättötodistus on yhteishakukelpoinen ja sillä voi pyrkiä opiskelemaan toisen asteen opintoihin. Useimmat Eiran aikuislukiosta peruskoulun päättötodistuksen saaneet jatkavat ammatillisiin opintoihin. Peruskoulun jälkeen on mahdollista hakeutua myös tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA) parantamaan opiskeluvalmiuksiaan jatko-opintoja varten.

Aineopiskelu

Eiran aikuislukiossa voi opiskella myös vain yhtä ainetta, esimerkiksi suomea. Lue lisää suomen kielen kursseista tästä.

Eiran aikuislukiossa voi täydentää ja korottaa Suomessa tehtyjä peruskouluopintoja. Paras aika aloittaa opiskelu on syksyllä.

Jos olet tehnyt peruskouluopintoja muussa koulussa, sinun opintosi voidaan lukea hyväksi eli niitä ei tarvitse tehdä uudestaan. Opinto-ohjaaja katsoo, mitkä kurssit voidaan lukea hyväksi. Tuo todistukset opinto-ohjaajalle heti kun aloitat opiskelun.

Aineopiskelumaksu on 170 €. Samalla maksulla voit opiskella koko lukukauden. Jos ilmoittaudut aineopiskelijaksi vain viimeisen eli 5. jakson ajaksi, opiskelumaksu on 70€.