Opiskelija valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on tehnyt hyväksytysti ylioppilaskirjoitukset sekä suorittanut joko lukion oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon. Keväällä ylioppilaaksi valmistuvien opinnot tulee olla suoritettuna 4. jakson loppuun mennessä. Syksyllä ylioppilaaksi valmistuvien opinnot tulee olla suoritettuna 1. jakson loppuun mennessä. Syksyn ja kevään ylioppilasjuhlapäivät näkyvät lukuvuosikalenterista. Ylioppilasjuhlassa lakitetaan kaikki kevään tai syksyn tutkintokerran aikana päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon valmiiksi saaneet opiskelijat.

Valmiin päättötodistuksen oppiaineiden arvosanojen korottaminen 

Kun päättötodistukseen vaadittavat opinnot on tehty ja opiskelija haluaa vielä yrittää korottaa oppiaineiden arvosanoja ennen valmistumista, hän voi osallistua korotuskuulusteluun. Kuulustelussa korotetaan koko aineen arvosanaa kerralla ja siinä mitataan oppiaineen taitoja kaikilta kursseilta/opintojaksoilta. Korotuskuulustelujen aikataulu näkyy lukuvuosikalenterista.  

S-merkinnät 

Opiskelija voi halutessaan pyytää  lukion päättötodistukseen S-merkinnän sellaisissa aineissa, joissa hän on suorittanut vain yhden kurssin/ 2op sekä valinnaisissa kielissä, joissa on suorittanut enintään kaksi kurssia/ 4op. Päättötodistuksen arvosanoilla voi olla merkitystä erityisesti ulkomaisten korkeakoulujen hauissa. Keväällä valmistuvan on ilmoitettava S-merkinnästä yo-opintosihteerille viimeistään 4. jakson loppuun mennessä. Syksyllä valmistuvat ilmoittavat asiasta yo-opintosihteerille viimeistään 1. jakson loppuun mennessä.  

Ammatillisen tutkinnon pohjalta valmistuvat 

Ammatillisen tutkinnon pohjalta yo-kokeisiin osallistuvat opiskelijat saavat valmistuessaan ylioppilastutkintotodistuksen lisäksi todistuksen lukiossa suoritetuista kursseista. 

Kesken vuoden valmistuminen 

Voit valmistua kesken lukuvuoden, jos saat lukion oppimäärän ylioppilastutkinnon jälkeen valmiiksi. Kun oppimäärä valmistuu, laita  viesti omaopollesi. Ilmoita, noudatko todistukset koululta vai lähetetäänkö ne sinulle postitse. Todistusten tilaamisen kesto on noin 2-3 viikkoa. Huomioi lisäksi postin toimitusajat. 

Valmistuminen ilman ylioppilastutkintoa 

Jos et tee ylioppilastutkintoa, voit valmistua lukiosta tekemällä vain lukion päättötodistuksen. Valmistuminen on mahdollista jokaisen jakson jälkeen. Laita omaopollesi viesti, kun olet suorittanut kaikki opinnot. Ilmoita, että haluat tilata lukion päättötodistuksen ilman yo-tutkintoa ja noudatko todistuksen koululta vai lähetetäänkö se sinulle postitse. Huomaa korkeakoulujen hakukelpoisuudet: Hakukelpoisuus yliopistoon ja Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun

Todistuskäännös 

Lukion päättötodistus annetaan lukion opetuskielellä. Mikäli tarvitset todistuksesta käännöksen, tulee se käännättää virallisella kielenkääntäjällä. Ylioppilastutkintotodistuksesta voi tilata maksullisen käännöksen ylioppilastutkintolautakunnalta. Lisätietoa: www.ylioppilastutkinto.fi  

Alumniksi 

Kun olet valmistunut ylioppilaaksi, ilmoittaudu halutessasi alumniksi eli Eiran aikuislukiosta valmistuneeksi opiskelijaksi tällä lomakkeella: Ilmoittautuminen alumniksi Alumneja voidaan pyytää mukaan tapahtumiin kertomaan omasta opiskelu- ja urapolustaan muille Eiran aikuislukion opiskelijoille. Hienoa, jos lähdet mukaan. 

Jälkiohjaus 

Opiskelijalla, joka on suorittanut lukion ja joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta lukiosta valmistumisvuotta seuraavan vuoden aikana. Jälkiohjausta saa siitä lukiosta, josta on valmistunut. Voit halutessasi osallistua Eiran opoinfoihin tai varata ajan opolle.