Reaalin paja ja integraatiokurssi

Reaalin paja ja integraatiokurssi on Eiran aikuislukion suunnittelema ja toteuttama ilmiökurssikokonaisuus, joka on osittain toteutettu OPH:n rahoittamana. Pajatyöskentelyä on toteutettu jo useana vuotena. Reaalin paja sopii erityisesti niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita syventymään eri aihealueisiin tarkemmin.

Esittely 

Mikä on reaalin paja? Katso tästä esittelyvideo

Pajassa tutkitaan aiheita ja ilmiöitä, jotka yhdistävät eri reaaliaineita ja ylittävät oppiainerajat. Pajassa voi olla yhteinen teema, esim. tulevaisuus, tai opiskelijat voivat valita omia mielenkiinnon kohteita.

Paja kokoontuu kerran viikossa. Muuna aikana opiskelijat työskentelevät haluamallaan tavalla. Työskentelyn pitää edetä myös lähipajojen ulkopuolella.

Pajassa opiskelijat työskentelevät ryhmissä ja itsenäisesti. Opettajat ohjaavat työskentelyä työpajoissa ja toimivat itsenäisen opiskelun tukena.

Kurssi sopii erityisesti niille, jotka ovat tehneet jo joitakin reaalin kursseja. Kurssisuorituksen saa siitä kurssista, jonka näkökulmasta ilmiötä on opiskeltu.

Lisäksi kurssista saa teemaopinto (To1)- kurssisuorituksen, jos sen kriteerit täyttyvät.

Kurssilta voi saada myös merkinnän reaalin integraatiokurssista (RIK1), jos opiskelija ei tarvitse minkään reaalin oppiaineen yksittäisen kurssin merkintää tai jos tutkittu ilmiö ei kata reaalin kurssin sisältöjä tarpeeksi laajasti.

Kurssilla ryhmät tekevät jonkin yhdessä sopimansa lopputuotoksen esim. videon, esseekokoelman, taideteoksen, tutkielman, power point- tai prezzi -esityksen tai muun itse kehittelemänsä hyvän jutun, esimerkiksi osallistuminen jonkin järjestön toimintaan voi olla tällainen.

Tämän lisäksi ryhmän jokainen jäsen raportoi  työskentelystään ja etenemisestään siihen varattuun dokumenttiin.

Kurssilla on mahdollista suorittaa seuraavia reaaliaineen kursseja: YH1, YH2, YH3, HI1, HI2, HI3, HI6, Ge1, Ge3, Bi1, Bi2, Bi5, Te3, Ps1-5.

 

Esimerkki Tulevaisuus-pajan aiheista ja ilmilöistä